Sobotní dopoledne bylo věnováno soutěži Kandrdásek. Zúčastnily se Základní umělecká škola Jana Hanuše z Prahy 6, Divadelní spolek Vojan z Libic nad Cidlinou a Literárně dramatický obor Základní umělecké školy Nové Strašecí. Monology Kamily Vyhnalové s Pipi dlouhou punčochou od Astrid Lindgrenové a Mii Homečkové se Svatou Janou od Georgeho Bernarda Shawa byly vyslány do národního kola Kandrdásku. Všichni prokázali neotřelou dramaturgickou volbu a nespornou vybavenost účinkujících.

V Pohárku se představily také Divadelní spolek Vojan z Libic nad Cidlinou, Divadelní spolek Banda z Bystřice a Divadlo pod Petřínem. Porotu zaujal dialog ze hry Svatá noc od Karla Čapka v podání Dáši Maierové a Petra Stibůrka z Divadelního spolku Banda. Ti byli taktéž nominováni k účasti na národní přehlídce.

V kategorii Divadlo jednoho herce byla doporučena inscenace Tonka Šibenice aneb pravdivý příběh lehké holky s dobrým srdcem od M. Macourka a E. E. Kische. Jedné hlavní role se ujala Pavlína Jonášová z Divadelního souboru Hostivice.

Každé přehlídkové vystoupení bylo reflektováno členy odborné poroty složené z režiséra, dramaturga a pedagoga Milana Schejbala, dramaturgyně Pavlíny Schejbalové a předsedy Svazu českých divadelních ochotníků v oblasti Praha a Střední Čechy pana Jiřího Čecha. Povídání členů poroty s účinkujícími probíhalo v pohodovém duchu.