Je tu opravdu spousta zvláštností. Nenechte se děsit tím, že si stoupnete na prostředek přehrady a ono nic! Trošku větší rybník, který za nějakých dvěstě metrů končí, za tím pár stromů a pak louky a baráky a hotovo. Vím, je to zcela nezvyklé ale po levé straně přehrady, jak má hrázný svoje sídlo, ten hezký kamenný hrádek, tak za tím hrádkem, se řeka Labe točí zpět, úplně do protisměru. Ano vychází zde takové divné esíčko. Zcela netypicky tu řeka pokračuje jaksi bokem úplně mimostředně hráze a vlní se kamsi stranou do dáli. Prostě jako by někdo postavil přehradu o kus stranou, zcela mimo koryto řeky.

Les Království je údolní přehradní nádrž na řece Labi vystavěná v roce 1920. Tenkrát se ještě hledělo na to, aby dílo bylo zajímavé, kuriózní, hezké a aby ladilo s okolím a nebyla to jakási uniforma. Po ničivé povodni z roku 1897, která zasáhla údolí Labe až po Pardubice, bylo rozhodnutoo výstavbě dvou vodních děl, jež by přívalové vodyz Krkonoš zadržely. Přehrada Labská (u Špindlerova Mlýna) a Tešnovská (dnešní přehrada Les Království).

Celý soubor staveb je pojednán v romantizujícím, pseudogotickém duchu. Samotná koruna hráze je doplněna dvěma hradníma branami s ozdobnými věžičkami. Domek hrázného, stojící opodál na pravém břehu, připomíná malý kamenný hrad s dominantní věží s cimbuřím. Někomu může i připomínat mořský maják.

Na levém břehu ji lemuje rozsáhlý lesní komplex Les Království, zbytek starého hraničního hvozdu, po němž získala přehrada své jméno. Od 18. dubna 1964 je přehrada i s elektrárnou zapsána jako nemovitá kulturní památka, od 1. července 2010 je národní kulturní památkou. Přehrada je v českých poměrech neobvyklá svým vysoce estetickým stavebním provedením. V současnosti je díky své jedinečnosti častým vyhledávaným cílem turistů a jejich nadšených dětí. Ano vypadá to tu jakov pohádce.

Autor: František Hormandl

Mnohokrát děkujeme za možnost zveřejnit fotografie!