Cílem projektu je snížit riziko izolace a sociálního vyloučení seniorů, osob se zdravotním postižením a sociálně slabých rodin pomocí realizace stovek bezplatných aktivizačních a komunitních aktivit nejen ve Vlašimi, ale i v menších obcích regionu. V projektu je navíc kladen důraz na speciální podporu dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin vytvořením nového nízkoprahového prostoru s volnočasovými aktivitami a doučováním.

Pro realizaci projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost Plus spojily své síly čtyři neziskové organizace zkušené v oblasti sociálních a komunitních aktivit. MAS Blaník bude rozvíjet a podporovat komunitní aktivity v menších obcích mimo Vlašim. Charita Vlašim bude provozovat komunitní aktivity ve svém Komunitním centru Zahrada ve Vlašimi. Diakonie ČCE zprovozní volnočasové centrum pro děti a mládež s nabídkou doučování zdarma. Život Plus bude jezdit do menších obcí za seniory se vzdělávacím kurzem v oblasti digitální gramotnosti.

„Jsem nesmírně ráda, že díky společnému projektu můžeme nadále realizovat aktivity v Zahradě, jediném komunitním centru na území MAS Blaník,“ uvedla ředitelka Charity Vlašim Daniela Laloučková. „Největší část komunitních a aktivizačních programů realizujeme pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nicméně neopomíjíme ani rodiny s dětmi a mládež. Velmi oblíbené jsou nejen naše hudební, literární a filmové kluby, ale i výtvarné dílničky pro děti a maminky, klub šití nebo zdravotní cvičení,“ dodala Laloučková.

Do jisté míry nováčkem v regionu, ale rozhodně ne nováčkem v oblasti sociálních služeb, je organizace Život Plus. „Při poskytování našich služeb se setkáváme zejména se seniory, kteří by rádi zůstali co nejvíce v kontaktu se svými blízkými. Často se stává, že jim někdo z rodiny v dobré víře pořídí například chytrý telefon, ale už jim nevysvětlí jeho funkce a úskalí při používání.“ řekla Pavla Sonntagová, vedoucí sociální služby tísňová péče Život Plus. „Naše terénní programy budou proto zaměřeny na rozvoj digitální gramotnosti seniorů v menších obcích území MAS Blaník, kam za nimi opakovaně přijedeme a proškolíme je,“ upřesnila Sonntagová.

Podpoře sociálně znevýhodněných dětí se bude věnovat Diakonie ČCE. „Město Vlašim nabízí celou škálu zájmových kroužků a činností, avšak rodiče dětí z nízkopříjmových skupin si to v řadě případů nemohou finančně dovolit,“ sdělil ředitel Diakonie ČCE pro střední Čechy Petr Dvořák. „Otevřeme proto Ve Vlašimi volnočasový prostor pro děti školního věku, aby mohly v odpoledních hodinách trávit svůj čas smysluplně. Zajistíme i doučování dětí ze sociálně slabých rodin, pokud možno i staršími vrstevníky, abychom podpořili sounáležitost a vzájemnou pomoc mezi dětmi,“ doplnil Dvořák.

Jelikož se systematické komunitní aktivity soustředí převážně do Vlašimi, v rámci projektu bude MAS Blaník vyhledávat a podporovat takové aktivity, které zapojují členy místních komunit ohrožené sociálním vyloučením v obcích mimo Vlašim. „Upřednostňovány budou nikoliv jednorázové aktivity, ale navazující a promyšlené aktivity tak, aby mohlo docházet k postupnému rozvoji práce s danou komunitou. Komunitní aktivity v malých obcích chceme podporovat nejen finančně, ale i nabídkou spolupráce, know-how a materiální podporou,“ upozornila Jitka Fialová, předsedkyně MAS Blaník.

Projekt Společně pod Blaníkem je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Nositelem projektu je MAS Blaník, oficiální název projektu je „Sociální začleňování a aktivizace komunit na území MAS Blaník“, doba realizace je od 1. března 2023 do 28. února 2026.

O MAS Blaník
Místní akční skupina Blaník je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony), soukromého (fyzické osoby, podnikatelské subjekty) a neziskového sektoru, které navrhuje a realizuje strategii rozvoje území okolo bájné hory Blaník.