"Naše rodina prodělala covid, měl jsem ho já, manželka, rodiče, sestra se švagrem, … tři mí přátelé skončili v nemocnici. Následujícími řádky nijak nezpochybňuji nebezpečnost a závažnost nemoci, stejně jako přínosy očkování. Sám jsem očkovaný proti mnoha nemocem. Nejrůznější dostupné informace v médiích jsou však často matoucí a mohou také naopak způsobovat šíření nemoci.

Ať už jsme zastánci či odpůrci čehokoliv, podle dostupných lékařských informací:
1. očkování chrání před fatálními důsledky (těžký průběh a smrt), nikoli před šířením nemoci,
2. očkovaný může nakazit sebe,
3. očkovaný může nakazit druhé.
(Zdroj: Odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii https://www.splm.cz/article/teze-o-sars-cov-2-a-covid-19-a-doporucena-opatreni.

Přesto je zde:
1. obrovský systémový a mediální tlak na očkování,
2. cenzura jiných řešení, než očkování, které problém šíření nemoci neřeší,
3. jednota a celosvětové úsilí v tomto tlaku.

Z toho usuzuji, že
1. nejde o diletantismus, ale o záměr,
2. nejde (pouze) o covid a zisky z očkování, ale o duchovní boj.

Aktuálním výsledkem tohoto boje je, že lidé jsou rozděleni na různé tábory, rozhádaní, mají strach, média jsou plná covidu a opatření proti němu.
Věřící nemají čas a sílu podělit se o radostnou zprávu, že už brzy skončí každá nespravedlnost, nemoc a smrt, protože žijí událostmi kolem covidu.
Nevěřící nemají čas a sílu něco poslouchat o Boží lásce, protože žijí událostmi kolem covidu.


Osobní závěr

Mým posláním, posláním věřícího člověka, je šířit naději, která je v přijetí Božího odpuštění, v přijetí Ježíše Krista.
Mým posláním je volat k pokání a k nápravě hříchů před přicházejícím účtováním se zlem.
Mým posláním je svým životem vyprávět o Boží lásce k člověku.


Podle proroctví víme, že tento nemocný a bolavý svět už brzy skončí. Je úplně jedno, čím žijí média a celý svět kolem. Klíčová je jediná otázka: Jsem smířený s Bohem? Sám sebe člověk vidí lepšího, než je. Přesto, podívej se na svůj život. Ať už věřící jsem nebo ne, jsem připraven setkat se s Bohem? Pokud by dnes skončila moje pozemská cesta, je mým údělem radostná věčnost nebo ohnivé jezero? Je to v mých rukou, jestli mé myšlenky opět pohltí covid, nebo je naplní oprávněná naděje."


Pavel Smolka, B.Th.