Významné hosty, bývalé ředitelky a ředitele, zaměstnance minulé i současné i další hosty a partnery přivítaly zástupkyně Eva Štěpánková s ředitelkou Reginou Komárkovou, která zavzpomínala na své začátky v budově v Černoleské ulici. Vřelá slova a vzpomínky na začátky zdravotnického oboru zazněly i od vážených hostů.

Zajímavé prezentace představily průřez historií zdravotnické školy. Připomněly nelehké začátky a stěhování do různých budov v Benešově, kde zdravotnická škola působila. Fotografický materiál zachytil obětavost celé řady zaměstnanců a externistů, kteří se podíleli na vzdělávání zdravotních sestřiček.

Další prezentace seznámily zúčastněné se zbývajícími obory SOŠ a SZŠ v Benešově. Poté následovala prohlídka školy, moderně vybavených učeben odborných předmětů a laboratoří.

Regina Komárková