Na soutěž se připravovali v průběhu studia a zapojili se do kategorií: maketa výkladní skříně, tvorba plakátu, špendlení na živý model i na krejčovskou figurínu a kresba tužkou. Skupina děvčat odjížděla s napětím i nadějemi. A podařilo se. V disciplíně kresby tužkou reprezentovala Klára Ježková ze třídy 2 A a obsadila velmi cenné 2. místo.

Největší nadšení přineslo 1. místo v disciplíně špendlení na živý model, kde špendlila Tereza Gloserová ze třídy 3A šaty na téma „Můj první ples“ na studentku 1 A Julii Reissigovou. Svůj model prezentovaly pod názvem „Rocková princezna“. Zadanou tematiku pojala děvčata netradičně, moderně, mladistvě. Porotu zaujala originalita i preciznost provedení. Blahopřejeme.

Poděkování patří všem zúčastněným, děvčatům, která bojovala ve všech kategoriích, a v neposlední řadě vyučujícím odborného výcviku a odborných předmětů.

Autor: Zlata Budayová, MBA, ředitelka SOUS Benešov