Ve Voticích má Porcinkule podobu slavnostní bohoslužby s průvodem na Komenského náměstí (letos se kvůli počasí průvod neuskutečnil), koncertem dechové hudby a pouťovými atrakcemi.

Co je Porcinkule
V náboženském významu je Porcinkule výroční církevní slavnost konaná ve františkánských (a kapucínských) kostelech, spojená s udílením tzv. plnomocných odpustků a doprovázená lidovou poutí.

Jana Špačková