Průvod v čele se sv. Martinem se odebral k úřadu městyse Maršovice, kde děti zazpívaly několik písniček. Od starosty městysu Bohumila Ježka dostaly pak za odměnu sladkosti. Poděkování za roli sv. Martina a jeho družky patrí Lucii Koubkové a Janu Velebovi.

Mirka Strakatá