Kromě dobrodružsví film ukrýval i poselství o tom, jak důležitá je síla přátelství.

Za poskytnuté fotografie děkujeme Miroslavě Konvičné.