Za svou statečnost byli na konci sladce odměněni. 

Michaela Vávrová