Oživlý středověk u zříceniny hradu Zlenice.
Řezbáři, hrnčíři, přadleny. Připomeňme si oživlý středověk na hradě Zlenice