Prohlídky nabízí 15 místností bohatě zařízených mobiliářem z různých stylových období, možnost poznat významné členy sternberské rodiny a nahlédnout do jejich způsobu života. Seznámíte se také s unikátní šternberskou kolekcí mědirytin z období třicetileté války, která je jednou z největších monotematických sbírek grafických listů v Evropě.

Za poskytnuté fotografie Bohuslavovi děkujeme.