Prohlídky nabízí 15 místností bohatě zařízených mobiliářem z různých stylových období, možnost poznat významné členy sternberské rodiny a nahlédnout do jejich způsobu života. Seznámíte se také s unikátní šternberskou kolekcí mědirytin z období třicetileté války, která je jednou z největších monotematických sbírek grafických listů v Evropě.

Ze 48. ročníku Zimního běhu na Blaník 2022.
Běžíme na Blaník aneb Je libo v kiltu či nahoře bez?

Za poskytnuté fotografie Bohuslavovi děkujeme.