Od počátku vyhlašování v roce 1999 obdrželo ocenění neziskových organizací již šedesát osm osobností. V letošním roce rozhodla porota složená ze zástupců jednotlivých nevládních organizací o udělení ceny dalším třem nominovaným (uváděni dle abecedy).

• Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění „Blanický rytíř“ Pavel Čech, in memoriam, za celoživotní dílo v oblasti poznávání a dokumentace přírody Podblanicka, za její ochranu a za výchovu mladé generace k zájmu o péči o naše společné přírodní dědictví (podrobná nominace v příloze).

• Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění „Blanický rytíř“ Libuše Němcová, za celoživotní dílo, zejména za založení a rozvoj Farní charity ve Vlašimi se službou Domácí zdravotní péče, kterou rozšířila ve Vlašimi a okolí (podrobná nominace v příloze).

• Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění „Blanický rytíř“ Václav Šmerák, za celoživotní dílo v oblasti péče o kulturní dědictví, zejména za dokumentaci historie Neveklovska, Benešovska a Sedlčanska v období druhé světové války (podrobná nominace v příloze).

Slavnostního udělování, které proběhlo na Velký pátek v obřadním sále vlašimského zámku, se účastnili hosté kulturního, společenského i politického života regionu. Pozvání přijali zástupci krajské samosprávy, řada zástupců měst a obcí Podblanicka, ředitelé škol z Podblanicka a mnoho dalších hostů. Ve Vlašimi je přivítal starosta Města Vlašim Luděk Jeništa. Za hosty k rytířům promluvil místostarosta Města Neveklov Michal Sejk. Blaničtí rytíři obdrželi kromě diplomu a odznaku blanického rytíře jedinečnou hodnotnou sochu Blanického rytíře s kamenem z hory Blaník, jejímž autorem je umělecký kovář Bohumil Hrubeš. 

Další ocenění přinese i příští Velký pátek

Závěrem tiskové zprávy přijměte výzvu k nominaci nových Blanických rytířů. Další tři ocenění budou vyhlášeni na Velký pátek, což bude 7. dubna 2023. Nominována může být za celoživotní dílo fyzická (nikoli tedy právnická) osoba, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka (ve výjimečných případech může být ocenění uděleno i in memoriam).

Nově se od příštího roku neziskové organizace z Podblanicka rozhodly vyhlašovat zvláštní cenu Blanických rytířů za mimořádný čin k ochraně a rozvoji přírodního a kulturního dědictví Podblanicka v uplynulém roce (popř. dokončený v uplynulém roce). Zvláštní cena Blanických rytířů nevylučuje pozdější nominaci stejné osoby na cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo.

Nominace může podat kdokoli, tedy jednotlivý občan, obec, zájmový spolek písemně na adresu: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim (e-mail: vlasim@csop.cz). Nominace musí obsahovat titul, jméno a příjmení kandidáta, datum jeho narození, odůvodnění nominace a jeho kontaktní adresu, popř. telefon. Uzávěrka nominací bude zveřejněna v lednu 2023.

Pavel Pešout, Jiří Pavelka