"Tento svátek literatury a mluveného slova byl v posledních dvou letech přerušen všudypřítomnou koronavirovou epidemií, takže pátý ročník festivalu zahájený počátkem března 2020 mohl být dokončen až vloni na podzim. Pevně věříme, že nový ročník této významné benešovské kulturní události proběhne, zdá se, v příznivějším období a ničím již nerušen.

Za organizátory a účinkující přivítali návštěvníky slavnostního večera na pozadí napjaté válečné situace na Ukrajině, profesor gymnázia, básník a prozaik Pavel Hoza a herec František Kreuzmann, krátkým projevem přispěl místostarosta města Mgr. Zdeněk Zahradníček.

Úvodní pořad s názvem „Věčný J. A. Komenský“ přinesl setkání s jedním z nejvýznamnějších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů 17. století a jeho slavným alegorickým příběhem Labyrint světa a ráj srdce, který patří k vrcholným dílům naší barokní literatury. Byl napsaný v češtině a vyšel poprvé v roce 1631. Tento titul byl v novém exkluzivním vydání s kolážemi výtvarníka Miroslava Huptycha v roce 2019 zvolen Knihou roku. O životních osudech J. A. Komenského a jeho odkazu promluvil v úvodním zamyšlení Pavel Hoza.

Hodně zajímavostí o této knize a Komenském obecně bychom se dověděli osobně od básníka, aforisty a výtvarníka M. Huptycha, ale kvůli onemocnění se nemohl tohoto večera zúčastnit. Digitální koláže doprovázející knihu byly promítány na velké plátno a dějově ilustrovaly čtený text. Vybrané ukázky z tohoto monumentálního Komenského díla zazněly v dokonalém, výrazově bohatém přednesu herečky Mileny Steinmasslové. Jeho tématem je alegorický popis fungování chaotického světa plného protikladů, z něhož je jediným východiskem obrácení se do vlastního srdce, kde poutník-vypravěč nachází Boha a bezpečí. Jen úzký a intimní vztah s ním poskytuje člověku odpověď na jeho usilovné hledání smyslu života. Mluvené slovo dokresloval výrazový a emocionálně působivý hudební doprovod v podání vynikající flétnistky Lenky Kozderkové a klavíristy Zdeňka Dočekala.

Další čtyři pořady literárního festivalu, které vyplní do 5. dubna kulturní mapu města, připomenou osobnost českého spisovatele a humoristy E. Basse, zavítáme do krajin úzkosti a úžasu prozaika Jana Čepa. Žánr poezie bude zastoupen meditativní lyrikou pražského rodáka německého spisovatele, básníka a dramatika R. M. Rilka a na závěr festivalu je připraven večer věnovaný Vladislavu Vančurovi, autorovi osobité básnické epiky a monumentálního jazyka.

Přejme novému ročníku festivalu mnoho vnímavých návštěvníků, děkujeme městu Benešov za finanční podporu a organizátorům za jejich úsilí a obětavost, díky nimž se nejen významně obohacuje kulturní život města, ale festival pomáhá též Centru domácí péče RUAH o.p.s. v Benešově, jemuž pravidelně věnuje výtěžek z dobrovolného vstupného."