Nechybělo drobné občerstvení i opékání buřtů - to vše na faře, farní zahradě nebo před kostelem sv. Václava. Ve 20.30 hodin si návštěvníci mohli poslechnout varhanní koncert Anny Koláčné. Po hudbě a ztišení se zpěvy, svíčkami a přednesení přítomnými napsaných přímluv Bohu na farské zahradě ochutnali z mešního vína a něco více se o něm dozvěděli. K tomu jim hrála lidová muzika Jana Dostála a soubor písní a tanců Jaro.

Kostel sv. Františka nabídl kromě komentované prohlídky kostela také prohlídku kláštera a přilehlé zahrady, promítání dobových dokumentů či představení projektu budoucí klášterní zahrady. V rámci celovečerního programu mohli přítomní zhlédnout dokument o restaurování sochy sv. Ivana, napsat přímluvu Bohu nebo promluvit si s knězem.