Regionální nabídka farmářského a řemeslného zboží přilákala stovky návštěvníků již při loňském zahajovacím ročníku. Letos, v sobotu 11. května, se jejich počet ještě znásobil a zaplnil na pár hodin vesničku, kde žije běžně 40 lidí. Nad akcí převzala záštitu hejtmanka Středočeského kraje, Petra Pecková.

Ta také zahájila akci v 11 hodin výstřelem z miniaturního kanónu, zmínila důležitost podpory podobných setkání v malých obcích a ocenila místní obyvatele, kteří se společně podíleli na celé organizaci.

Vzápětí celou náves rozduněla středověká hudba Táborské kapely Dei Gratia, která se svými tanečnicemi vtáhla nakupující do živelné, radostné nálady.

Zaječí slaví letos 1025 let od první písemné zmínky, proto je ideálním místem pro konání tržiště s jedinečnou atmosférou. Tu podpořil, kromě kouzla starých dob, i doprovodný kulturní program. S kapelou, která hrála na dávnověké hudební nástroje, se až do odpoledne střídali Páni ze Zvěřince. Návštěvníci se v jednu chvíli ocitli přímo u nečekané bitky v krčmě, s níž začala ukázka šermu a umění boje s meči, holemi i ohněm. Opodál měl ležení kmen Boionia.

Nadšenci doby Laténské, přivezli unikátní sbírku replik starobylých předmětů, která přiblížila život Keltů na našem území v mladší době železné.Hlavním lákadlem byly tři desítky stánků s místními lahůdkami, domácími výrobky i výpěstky. Kdo se vydal naplnit košík nákupem, potkal Zaječské kozí sýry, koláče, zmrzliny, sazenice jahod a zeleniny, med, šperky, drátované stromy i živá kuřata.

U přespolních se daly pořídit uzené ryby, klobásy, kytice pěstované od semínek, bylinkové masti, marmelády, kravské sýry, čerstvé i vyzrálé maso, konzervy, pochoutky z řepy, sušené ovoce, těstoviny, ale i keramika, svíčky, proutěné zboží, výrobky z vlny, budky pro ptáčky, šité dekorace a klasické dřevěné hračky…

Mezi prodejci bylo šest držitelů certifikátu regionální značky, která garantuje původ, kvalitu i šetrnost k životnímu prostředí. Mezi nakupováním byla možnost občerstvit se u Vokýnka pivem, vínem, medovinou či bezinkovou limonádou, zastavit se na teplé jídlo výhradně z lokálních zdrojů, ochutnat domácí chléb nebo kávu s palačinkou z čajovny.

Prodejní stánky doplňovaly ukázky řemesel a stanoviště s kreativními dílnami. Zejména menší návštěvníky potěšilo zkrášlení malováním na obličej a tělo, odvážnější se mohli projet na hřbetech ořů a snad všechny věkové kategorie zaujaly starodávné mechanické hry, které si mohly vyzkoušet.

Za zmínku stojí, že základní myšlenka na pořádání tržiště, vznikla z původního nápadu sejít se a vyměnit si přebytky ze zahrádek a kuchyní. Proto bylo a bude nedílnou součástí tržiště také vyhrazené místo, kde si zájemci mohou volně měnit to, co měli doma navíc a vzali s sebou.

Tržiště pořádá komunitní spolek Cesta venkova, z. s., za podpory zdejších lidí a obce, s cílem podpořit místní kulturní dění a prodej lokálních výrobků z kvalitních zdrojů. Všem, kteří se zapojili do realizace, stejně tak obrovskému počtu nakupujících návštěvníků, patří srdečné poděkování. Jejich zájem a podpora jsou důkazem, že má smysl společně přispívat k udržení našeho venkova a jeho hodnot. Tradičně se akce bude konat pouze jednou ročně – druhou květnovou sobotu.

Třetí Májové tržiště ve starobylé osadě Zaječí u Neveklova, propukne 10. května 2025. Již teď se těšíme, že ho zažijete s námi.