Program doplnil Martin Janata sonátou pro violu a klavír s doprovodem Aleny Vašákové.

Dětský pěvecký sbor Domu dětí a mládeže Benešov zpíval v kostele sv. Klimenta.

Iva Křížková