Už od rána byl na hasičském hřišti k Políčanúm čilý ruch. Přivážely a stavěly se stany, lavice se stoly, udírna,výčepní stojan,hudební aparatura a připravovaly se soutěže. Hřiště, ač v pátek dost pršelo, bylo celkem dobré a stačilo jen posekat.

Ve třináct hodin běžec přinesl a zapálil olympijský oheň a 1. nahorubské letní hry byly zahájeny. Soutěžilo se v několika disciplínách, kde se vystřídalo 38 dětí. Byl zde i kurs vázání různých uzlú.

Velký zájem byl o dětský požární útok a pro dialogu dvou malých hasičů bylo možné zaslechnout: "Já chci dělat proud." Druhý na to: "Já taky." A malý asi pětiletý capart. "A co je to vlastně ten proud?" Po vysvětlení říkal: "Tak já ho chci dělat taky." Nakonec se kluci dohodli a jeden připojoval savici.

Na závěr se malí soutěžící vyřádili ve voňavé pěně s malinovou přícutí, kterou hasiči nastříkali na velkou plachtu na hřišti a vykoupali se v malém bazénku - zásobárně vody pro stříkačky. Sportovní odpoledne se i přes horké počasí vydařilo a spokojení byli malí i dospělí.

Poděkování patří všem za pomoc i účast. Letos nás ještě kromě hasičských soutěží čekají dvě větší akce. Koncem srpna tradiční Sousedské posezení s hudbou, letos spojené s oslavou 140. výročí otevření nahorubské školy, do které chodila velká část dnešních obyvatel.

Na říjen připravujeme další ročník Nahorubské orby. Přejeme si příznivé počasí a všem zdravíčko.