V Načeradci chovatelé vystavili 27 kusů drůbeže, 72 králíků a 13 holubů. Ve dvou kategoriích bylo uděleno po osmi čestných cenách a u drůbeže deset. Přitažlivá pro návštěvníky se stala tombola, která čítala 317 cen. Každý zájemce hned věděl, zda a co vyhrává.

Výstavnímu výboru předsedal Radek Brýl, mezi posuzovatele se zařadili Jan Beňo ze Sedlčan, Jiří Fara ze Soběslavi a Pavel Trešl z Myslkovic. Veterinární dozor vykonával Zdeněk Štěrba.

„Našim cílem je vytvořit mladou členskou základnu, udržovat a vylepšovat vhodný stávající chovatelský areál, aby se splnilo heslo Pro radost, krásu a užitek,“ uvedl předseda načeradských chovatelů Radek Brýl s tím, že základní organizace má 28 členů, z toho pět žen a dva mladíky. „Bez výstav by veřejnost a hlavně děti neměly možnost zhlédnout tak velké spektrum chovaných plemen králíků a drůbeže. Těší mě, že i tato jubilejní dvacátá výstava se nám vydařila," dodal Radek Brýl.

Nositelem všech tří stupňů Za zásluhy o chovatelství je jednatel načeradského spolku František Richtr. „Naší snahou je připravit zajímavou expozici plemen králíků, holubů a drůbeže, i když celková členská základna většinou slábne a chov zvířat vzhledem k dostupnosti krmení je stále náročnější. Velký zájem je v současné době o snáškové slepičky,“ sdělil František Richtr. Nejen on byl potěšen, když s přihláškou do spolku jako první přišla žákyně čtvrté třídy základní školy. „Mladé lidi potřebujeme,“ zdůraznil František Richtr.

„Z práce se vracím v patnáct hodin a po několik týdnů jsem spěchala pomáhat rovnou do areálu. Zvířata mám ráda, premiérově jsem zapisovala posuzování králíků,“ nechala se slyšet předsedkyně revizní komise Jana Kolářová.