Schůzi zahájil předseda načeradského spolku Radek Brýl, který seznámil přítomné s programem. Následně se uskutečnila volba komisí a výboru.

František Richtr přečetl zprávu o činnosti organizace, krátce se zmínil o její historii a vývoji, včetně tradic. Uvedl, že sdružení mívalo až přes 60 členů, chovala se čistokrevná zvířata, vybudoval se nový areál. Negativní roli z pohledu členské základny sehrálo zvýšení příspěvků.

Členka výboru Andrea Brýlová seznámila přítomné se složením vedení organizace, které bylo následně jednomyslně schváleno v této podobě: předseda Radek Brýl, jednatel František Richtr, místopředseda Zdeněk Kříženecký, pokladní Zdeňka Mašková, kulturní komise Andrea Brýlová, komise drůbeže Jaroslav Svoboda, komise holubů Michal Želivský, komise králíků Ladislav Kotek, hospodář Jiří Hrobský, okrasné ptactvo Arnošt Hanibal, předsedkyně kontrolní a revizní komise Jana Kolářová, členové Zdeněk Bednář a Ondřej Kazda.

Štěpán Hájek, předseda okresní chovatelské organizace, která má 195 členů, z toho 24 mladíků, poděkoval načeradskému spolku za činnost, popřál novému výboru úspěchy a uvedl termíny výstav na Benešovsku, kde je podle něj evidováno 986 tetovaných čistokrevných králíků. Také připomněl, že ve Voticích působí kroužek mladých chovatelů.

Antonín Zrno z Vlašimi poděkoval obcím za podporu chovatelů a za získávání mladých členů. „Je chvályhodné, že spolek dobře funguje. Jsme ochotni i v budoucnu mu dát plnou podporu. Jde i o zviditelnění našeho městyse," navázala starostka Načeradece Petra Bartoníčková.

Karel Lejnar hovořil na téma spolupráce mezi sousedními spolky a o činnosti vlašimské organizace.

Členové načeradského sdružení se zúčastňují výstav v širokém okolí. „Jsme spokojeni s prezentací našich chovatelů na výstavách. Jedná z nich se bude konat také u nás, a sice v první poloviě září," řekl František Richtr s tím, že spolek se letos hodlá zaměřit na získávání mládeže pro chovatelství, na údržbu a zlepšování svého areálu a také na prohlubování spolupráce s okolními sdruženími.

Členskou schůzi zakončila po chutném guláši diskuze při poslechu české dechovky.