Členové uctili minutou ticha památku svých zesnulých kolegů. Také oznámil, že končí volební období funkcionářů na všech úrovní. Přítomno bylo osmdesát devět procent členů. Předem se omluvily ředitelka místní základní školy a starostka Pravonína, pozváni také byli předseda místního Agrodružstva a starostka Městyse Načeradec.

Po schváleném programu se konala volba návrhové, mandátové a volební komise. Zprávu o činnosti ZO za rok 2019 přednesl jednatel Vladimír Dědek. Seznámil přítomné s přehledem a obsahem členských schůzí, s přijetím nových členů z okolí a s odbornými přednáškami, například Racionalizace chovu včel a podobně.

Nákazový referent Stanislav Štamberg se zabýval otázkami léčiv a léčení včelstev, léčiva jsou hrazena z pokladny ZO, provádí se odběr zimní měli na zjištění spadu roztočů, intenzita napadení je velmi různá a závislá na poctivosti ošetření. Mor včelího plodu je i v některých ZO a sousedních okresech, uvedl ochranná pásma obcí. Na šíření včelích nemocí a chorob má nemalý vliv i hygiena a čistota provozu včelaření, včetně rychlého stárnutí úlů.

Pokladník Jaroslav Lukeš podrobně zveřejnil stav pokladny, včetně zvýšení dotací na včelstva a nákupu léčiv. Výdaje má každoročně spolek pro žákovské kroužky. František Smetana, předseda revizní komise, přednesl souhlas s použitím financí pro spolek a pro kroužky, revizní komise neshledala závady.

Zprávy o činnosti obou žákovských kroužků přednesli jejich vedoucí Pavel Jakubův a Jiří Volek. Mladí včelaři, žáci Základní školy Načeradec se každoročně zúčastňují celostátní soutěže Zlatá včela, v loňském roce obsadili šesté, osmé a desáté místo ze čtyřiceti účastníků na Kladně. Žáci i vedoucí mají propagační trička ZO ČSV Načeradec.

Současný předseda organizace František Richtr poděkoval za práci dosavadnímu výboru.Karel Smrž, předseda volební komise, předložil členům návrh nového výboru v tomto složení: předseda ZO František Richtr, místopředseda Jana Kříženecká, jednatel Pavel Jakubův, pokladník Jaroslav Lukeš, nákazový referent Zdeněk Javorský. Do vedení byl navržen Karel Smrž. Všemi hlasy členská schůze nový výbor zvolila, včetně Jiřího Hausera a Jiřího Richtra.

Dále zvolila kontrolní výbor ve složení: František Smetana - předseda, členové František Kopecký a Jan Martínek. Volbou úspěšně prošli také důvěrníci pro jednotlivé obce místní organizace: Jiří Hauser, Jiří Richtr, Antonín Smetana, Jana Kříženecká, Stanislav Vítek.

V diskusi vystoupil Vladimír Dědek. Poděkoval dosavadnímu výboru a navrhl pozvat na léčení včelstev odborníka, například Dvořáka, Petráka a Zrna. Nákazový referent Stanislav Štamberg upozornil přítomné na podražení léčiv a jak poznat hnilobu a mor u včelstev, napadení včel roztočem, novému referentovi je ochoten pomoci. Karel Smrž předložil návrhy spolupráce s časopisem Včelařství.

František Richtr upozornil na webové stránky 'Včelaři Načeradec, využití komunikace Centrálního informačního systému a její význam', poděkoval za sponzorství a významnou spolupráci oběma Městysům Načeradec a Pravonín, ZŠ, a Agrodružstvu Načeradec, také upozornil na možnost účasti na zájezdech.

Jiří Hauser, předseda návrhové komise, doplnil a přečetl usnesení, které pak bylo všemi hlasy schváleno.Týden před tímto výborová schůze ZO ČSV velmi citlivě připravila tuto členskou schůzi.

Před začátkem této výroční schůze se odevzdávala veškerá zimní měl nákazovému referentovi, a to ze všech včelstev po dobu jednoho měsíce, umístěných na jednom stanovišti v jednom směsném vzorku. Měl musí být suchá, umístěná v kelímku, popsaná jménem, adresou, číslem stanoviště, registračním číslem chovatele a počtem včelstev. Ze vzorků bude provedeno vyšetření na varroázu.

Závěrečné slovo opět patřilo předsedovi Františku Richtrovi, který poděkoval všem za účast, za aktivní práci a vedoucím kroužků za reprezentaci ZO ČSV a Městyse Načeradec. "Poděkování za podporu patří také bývalému výboru,oběma obecním úřadům, ZŠ, Agrodružstvu Načeradec a v podstatě našim sponzorům. Do nové včelařské sezony jim přeji pevné zdraví, mnoho pracovních úspěchů na včelínech, mnoho medu a málo rojů, zkrátka to včelařské nebe nad hlavou," dodal František Richtr.

Josef Kapek