To je i případ čtyřrejstříkových varhan v kostele sv. Klimenta, dopravených tam v roce 1952 zásluhou pátera Heřmana Kejmara z vojenského výcvikového prostoru Hradiště, z kostela, který se později stal terčem dělostřelců.

Letos podesáté, již tradičně na sklonku léta, mohli příznivci varhanní a chrámové hudby obdivovat umění varhaníka, dirigenta, zakladatele a uměleckého ředitele festivalu pana Adama Viktory. Zpěvem ho doprovodila paní Gabriela Eibenová. Její krásný soprán byl pro čtyři desítky posluchačů, kteří navzdory nepříznivému počasí na Hradiště přišli, velikým zážitkem a pohlazením.

Na programu hodinového vystoupení se objevily skladby takových mistrů varhanní hudby, jako Johann Pachelbel, Pietro Terziani, Fr. Mauritius Vogt, Giovanni Antonino Rigatti, Joannis de Lublin, Georg Muffat, Juan Cabanilles a Giovanni Felice Sances.

Varhany neodmyslitelně patří ke kulturnímu dědictví naší země. Obce a města, která se k tomuto festivalu připojují, napomáhají k záchraně těchto svérázných a nenahraditelných svědků české minulosti. Nedělní koncert se mohl uskutečnit díky finančnímu přispění Obce Lštění a podpoře Farnosti Poříčí nad Sázavou, za to jim patří srdečné poděkování.

Miroslava Králíková