„Chtěli jsme navázat na tradici velikonočních zábav, ve jejichž pořádání se myslivci ob rok střídají s červenoújezdeckým hasičským sborem. Už v letech před pandemií koronaviru nebyly zábavy navštěvované tak, aby vstupné alespoň z větší části pokrylo náklady, spojené s pořádáním zábavy. Proto jsme se rozhodli velikonoční akci zaměřit hlavně na děti, jejich rodiče a prarodiče. A také na české velikonoční tradice,“ vysvětluje předseda MS Skalice Červený Újezd Luboš Dolejší.

Příchozí se mohli naučit plést pomlázku, barvit kraslice, zdobit perníčky a vyzkoušet si výrobu velikonočních dekorací s tematikou zvířat. Odpoledne zpestřila minidiskotéka a hry pro děti. Nechybělo ani posezení s harmonikou a bubny Václava Plochy a Zdeňka Kukly.

Pomlázky, kraslice a dekorace si z Červeného Újezdu odneslo asi čtyřicet dětí. „Zájem těch, kteří se akce zúčastnili, nás potěšil. Rád bych jim poděkoval, že nezůstali sedět doma a přišli podpořit snad nově vzniklou červenoújezdeckou tradici. Poděkování patří také kolegyním a kolegům myslivcům a příznivcům našeho spolku, kteří dětem věnovali svůj čas nebo přišli akci podpořit,“ dodává hospodář mysliveckého sdružení Jaroslav Spálenka.

Jana Špačková, Myslivecké sdružení Skalice Červený Újezd, z.s.