Dodávkové vozidlo muzea je ten den dvakrát odváželo z Milovanic ze sbírky Radka Kozla, který je shromažďoval řadu let, a od roku 2005 je společně s manželkou prezentovali návštěvníkům ve své domácí expozici. Pan Kozel předměty věnoval muzeu, kde doplní bohatý etnografický fond a po odborném ošetření se stanou součástí expozice v zámku Vlašim a především plánované větší hospodářské a řemeslné expozice v Růžkových Lhoticích.

close Etnografické předměty, které získalo Muzeum Podblanicka Vlašim, dokumentují tradiční život a hospodaření v okolí Postupic. info Zdroj: Jindřich Nusek zoom_in

Význam muzeí zřizovaných kraji pro jednotlivé okresy roste v posledním desetiletí stále více v souvislosti s klimatickou změnou a vizemi udržitelného rozvoje. Jako paměťové instituce totiž muzea dokumentují proměny společnosti i přírody v regionu od prehistorických období do současnosti a bohaté muzejní sbírky a výzkumy informují o dřívějších způsobech hospodaření, pěstování plodin či typech řemeslné výroby. Ale i o zdravotním stavu obyvatel, včetně epidemií, které byly v minulosti často vázány na neúrodu.

Důležitým zdrojem je tedy také rozsáhlá muzejní knihovna se svazky z historických i přírodovědných oborů a ve vizích je připomínána i role muzea s přednáškovým sálem jako místa pro komunikaci větších skupin obyvatel. Klimatičtí odborníci stále více zdůrazňují právě význam historických a hospodářsko-etnografických sbírek a i v této nové perspektivě Muzeum Podblanicka dál doplňuje fondy. Každoročně získává desítky předmětů, u kterých dárci většinou uvádějí, že „chtěli, aby se zachovaly pro budoucnost“.  

Jindřich Nusek