Ještě v polovině 80. let byl květnatec Archerův považován za houbu vzácnou, v současnosti se vyskytuje už častěji, především od května do října v humózní, mírně kyselé půdě. Vyhovují mu teplé listnaté a smíšené lesy, kde je dostatek tlejícího listí.

Ačkoliv je považován za nejedlou houbu, především v Asijských zemích je rozšířeno pojídání jeho vajíček.

Pavlíně Hajné za zaslanou fotografii děkujeme.