Tradičně se na akci celá školka poctivě připravovala. Každá třída pomohla s výzdobou celé budovy, rodiče i městys Divišov zajistili bohatou tombolu, kuchařky připravily slavnostní pohoštění a učitelky vybraly vhodnou hudbu. A tak se ve středu od rána ve školce začaly scházet děti slavnostně oblečené, holčičky v šatech jako princezny, kluci v košilích s kravatami či motýlky. Vše dle společenské etikety. Každého tanečníka u vstupu přivítala jeho paní učitelka, dala mu lístek do tomboly a seznámila jej s programem.

Letošní program byl opět velmi bohatý - děti čekal úvodní společenský tanec, modní přehlídka, dámská i pánská volenka, volný tanec, mnoho her a soutěží, bohatá slavnostní hostina a v neposlední řadě také tombola , kde každý los byl výherní. „I když ples již probíhá jen na jednotlivých třídách a není možné se z kapacitních důvodů spojovat, což bylo dlouho naší tradicí, tak věřím, že si děti i učitelky ples užily a za rok se všichni sejdeme ve zdraví na již XXV. společenském plese. V závěru bych velmi ráda poděkovala rodičům za pomoc s tombolou a městysu Divišov za štědrý příspěvek," uvedla ředitelka Alena Solnařová.

Autor: Hanka Pavelková