Pro místní obyvatele bylo 30. dubna zprovoznění herního areálu malou společenskou událostí, kterou završili postavením vysoké máje u hasičské zbrojnice a venkovním posezením do pozdních večerních hodin u dobrého jídla a pití. Čarodějnice se neupalovala.

„Adekvátní vyžití pro děti všech věkových kategorií v naší obci dosud opravdu chybělo. Jsme proto rádi, že jsme u Nadace ČEZ uspěli s naší žádostí v rámci grantu Oranžové hřiště. Mohli jsme tak celou plochu upravit a pořídit různé herní prvky, jako například věžovou soustavu se skluzavkou, žebříkem, prolézacím tunelem, lanovým mostem a lezeckou stěnou. Dále tu máme průlezky, lanovou pyramidu, trojhoupačku, šplhací soustavu a velkou vahadlovou houpačku. Pro ty starší, ale i pro nás dospělé jsou zde i tři venkovní posilovací stroje, respektive motýlkový, veslovací a lyžování duo,“ uvedl během slavnostního zprovoznění hřiště Miroslav Dohnal, starosta Červeného Újezdu.

Herní areál by měl sloužit i jako místo společenského setkávání, a tak je vybaven dřevěnou sedací soupravou, kterou ocení zvláště maminky s malými dětmi, a dřevěnou palisádou umě zakrytými mobilními toaletami.

„Samozřejmě počítáme s tím, že Oranžové hřiště budou využívat nejen děti a jejich rodiče žijící přímo v Červeném Újezdu, ale i z nejbližšího okolí. Je zde i komunitní dům s chráněným bydlením, s jehož obyvateli si velice dobře rozumíme. Takže pochopitelně i oni si mohou přijít zacvičit na fitness strojích. Prostě areál je otevřený všem po sedm dní v týdnu od 8 do 21 hodin bez ohledu na to, zda je svátek nebo pátek. Jeho uzavření z bezpečnostních důvodů ovšem mohou v průběhu celého roku ovlivnit nepříznivé povětrnostní podmínky a pochopitelně zimní čas, kdy bude pod sněhem a herní prvky pokryté námrazou,“ doplnil ještě starosta.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz. Od svého založení podpořila Nadace ČEZ realizaci 737 Oranžových hřišť.

„Prostřednictvím tohoto grantového programu pomáháme financovat výstavbu a rekonstrukce venkovních hřišť již od roku 2003 tak, aby odpovídaly všem bezpečnostním normám. V současné době může být žadatelem každá právnická osoba, která splňuje grantové podmínky, tedy nejen města a obce, ale například i základní a mateřské školy, dobrovolní hasiči či sociální a zdravotnická zařízení.

Různá dětská a sportovních hřiště bývají v daných lokalitách vždy veřejnosti přístupné a mají stanovený svůj provozní řád. Školská, sociální a zdravotnická zařízení mají dle grantových podmínek výjimku, takže Oranžové hřiště nemusí být vzhledem k jejich zaměření veřejně přístupné,“ poznamenala na závěr Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.