Barona Františka Ringhoffera a jeho potomky na ní připomínají nejen technické památky, ale také malebná krajina, o jejíž proměnu se v druhé polovině 19. století v dobrém zasloužili. Na trase čekají kontrolní stanoviště se zábavnými úkoly, a také Velkopopovický pivovar s možností exkurze a vepřovými hody, exkluzivně otevřená hrobka rodiny Ringhofferů, nebo románská rotunda sv. Martina v Kostelci u Křížků.

Baron František Ringhoffer je považován za otce pivovaru ve Velkých Popovicích. Své sny neúnavně měnil ve skutečnost. Okolní krajinu přitom přetvářel tak, aby sloužila i dalším generacím. Jeho příběh dnes připomíná turistická stezka, která začíná v Mirošovicích a končí v Kamenici.

Pochod Krajinou barona Ringhoffera pořádáme tradičně třetí dubnovou sobotu a většinou nám přeje počasí, takže si pochodníci mohou naplno užít probouzející se přírodu v krásné krajině Přírodního parku Velkopopovicko. Vepřové hody, na které zve účastníky pochodu Velkopopovický pivovar, jsou milým zpestřením, a odměnou pro ty, kdo dojdou až do cíle, bude turistická vizitka a malé dárky,“ vysvětlila Kateřina Čadilová, manažerka svazku obcí Ladův kraj.

Ten pochod už posedmnácté pořádá ve spolupráci s obcemi na trase – Mirošovicemi, Velkými Popovicemi, Kostelcem u Křížků a Kamenicí, a také s místními školami, spolky a dobrovolníky.

Start pochodu je hromadný, v 9.30 hodin, a stejně jako na exkurzích do pivovaru v 11 a 13 hodin se na něm lze potkat se samotným baronem Ringhofferem. Další atrakcí bude křest kůzlete u Velkopopovického pivovaru, který je připraven na pravé poledne.

| Video: Youtube

Na start se je možné nejlépe dopravit vlakem do stanice Mirošovice u Prahy (trať Praha – Benešov), případně z obcí na trase pochodu, tedy Kostelce u Křížků, Kamenice a Velkých Popovic zvláštním autobusem. Ten pojede i odpoledne, aby pochodníky přiblížil k jejich domovům nebo k vlaku. Z Kamenice je také dobré autobusové spojení směrem na Prahu.

Ladův kraj je svazek 25 obcí v pohádkovém regionu mezi Prahou a Sázavou. Jeho srdcem jsou Hrusice, rodiště slavného malíře a spisovatele, který v krajině svého dětství čerpal celoživotní inspiraci. Ladův kraj podporuje udržitelný cestovní ruch, zejména turistické trasy a cyklotrasy, pomáhá místním spolkům s pořádáním kulturních akcí a rozvíjí spolupráci mezi členskými obcemi. Je také pořadatelem dálkových pochodů Krajinou barona Ringhoffera a Cestou kocoura Mikeše.