O Otesánkovi
Byli dva bezdětní manželé, kteří chtěli miminko a nemohli ho mít. A protože byli příliš hloupí na to, aby je napadlo zažádat o adopci, vyrobili si dítě ze dřeva. Protože dítě ze dřeva je samozřejmě jen model, tak ani nejedlo, ani nerostlo, ani nikoho neohrožovalo. Tatínek ho napustil nátěrem proti dřevomorce a červotoči a hezky nalakoval, a tak Otesánek zdobí jejich domácnost dodnes. Konec pohádky.

O Smolíčkovi
Jelen se zlatými parohy, který se Smolíčkem sdílel domácnost, Smolíčkovi přikázal, aby po dobu jeho nepřítomnosti nikoho nepouštěl dovnitř. Po jeho odchodu přišly k domu Jezinky a chtěly se ohřát. Smolíček tedy přinesl ke dveřím přímotop a škvírou na vhazování pošty vypouštěl teplo ven. Jezinky se ohřály a odešly. K večeru se jelen vrátil domů. Konec pohádky.

O Budulínkovi
Dědeček s babičkou, kteří s Budulínkem sdíleli domácnost, Budulínkovi přikázali, aby po dobu jejich nepřítomnosti nikoho nepouštěl dovnitř. Po jejich odchodu přišla k domu liška a výměnou za povození na ocásku poptávala hrášek. Budulínek tedy přinesl ke dveřím talíř s hrachem a škvírou na vhazování pošty ho podal lišce ven. O jízdu nestál. Liška si pošmákla a odešla. K večeru se dědeček s babičkou vrátili domů. Konec pohádky.

O neposlušných kůzlátkách
Matka koza, která s kůzlaty sdílela domácnost, kůzlatům příkazala, aby po dobu její nepřítomnosti nikoho nepouštěli dovnitř. Po jejím odchodu přišel k domu vlk a vydával se za kozu a požadoval otevření dveří. Kůzlátka se vždy na notebooku podívala na obraz z venkovní webkamery a když viděla vlka, neotevřela. Vlk to po několika marných pokusech vzdal. K večeru se matka koza vrátila domů. Konec pohádky.

O Popelce
V nefunkční matriarchální domácnosti žila Popelka. Jednoho dne jel kolem princ a matka se sestrou mu půvabnou Popelku vnutily za ženu. Realisticky uznaly, že samy by sňatku s princem nedosáhly a takto se zbavily budoucí dědičky statku, neboť jako královna celé země nebude Popelka lpět na svém podílu z jedné malé hospodářské usedlosti. Konec pohádky.

O princezně na hrášku
Byly jednou tři neopatrné princezny, které zavítaly do Papuy-Nové Guineje ke kmeni Kukuku. Jednu si tam udělali na smetaně, jednu na paprice a tu poslední na hrášku. Všichni papuánci si čvachtali a ještě si přidali. Konec pohádky.

Autor: Miroslav Hlavička