Počasí bylo ryze letní, a tak vyniklo toto nádherné místo s rozhledy do údolí Sázavy a přilehlého okolí. Program začal v 16 hodin, a to otevřením kostela k indivudální prohlídce interiéru s možností zavítat do věže se zvony. Následovala mše svatá, která byla celebrována Ondřejem Kapasným, farářem z poříčské farnosti. Následovalo seznámení s historií místa a kostela a zároveň představení osoby sv. Klimenta, jenž je patronem této sakrální stavby.

Po krátké pauze následoval první koncertní blok, nazvaný Akordeonové variace. V něm se představil významný akordeonista Ladislav Horák, který je znám jako propagátor argentinského skladatele Astora Piazzolly. Společně s ním vystoupil i jeho žák, akordeonista Martin Šulc, účastník mnoha festivalů nejen v České republice, ale i v zahraníčí (Stockholm či Budapešť).

Z dětského sportovního dne v Štětkovicích.
Obrazem: Adventisté sedmého dne přichystali dětem spoustu zábavy a pohybu

Koncert zahájil Martin Šulc skladbou Preludium od Johanna Sebastiana Bacha. Po druhé skladbě jej na pomyslném podiu vystřídal Ladislav Horák, který například zahrál skladby od Václava Trojana. Na závěr pak zahráli oba interpreti společně, kde mimo jiné představili skladby od již zmíněného Astora Piazzolly či Gorky Hermosy.

Po ukončení produkce měli opět návštěvníci možnost prohlédnout si kostel, aby pak následoval koncert loutnisty Přemysla Vacka. Ten představil ucelený blok skladeb nazvaný Loutna v ranně barokních Čechách. V mnohých skladbách bylo možné rozpoznat i písně hrající se v současné době, převážně v žánru folk.

Zdroj: Youtube

Po skončení koncertů byl kostel ještě nějakou dobu otevřen, aby návštěvníci měli čas na zklidnění a ztišení se. Celým večerem provázela citlivým slovem Miroslava Králíková, která také zajistila drobné sladké pohoštění.

I přes to, že kostelík sv. Klimenta je, dá se říct, poměrně z ruky, cestu si do něho, a na místo bývalého hradiště, našlo poměrně dost posluchačů či jen zájemců o prohlídku a historii místa. A jestli se někdo nemohl dostavit, může vše napravit v neděli 25. června, kdy od 15 hodin v prostorách kostela vystoupí akordeonový kvartet Pražské barokní harmoniky.

Koncert dětského pěveckého sboru Domu dětí a mládeže Benešov v kostele Českobratrské církve evangelické.
Dětský pěvecký sbor vytvořil v evangelickém kostele velmi příjemnou atmosféru