Básník vyvolává z hlubin paměti události, místa, postavy i mýty a z jejich prolínání stvořil fascinující a osobitou výpověď o jedinečnosti, kráse i tajemství lidského života a světa kolem nás.

Po loňském křtu knihy v knihkupectví Daniela se nyní mohla benešovská kulturní veřejnost seznámit s celým dílem v rámci jedinečného literárního pořadu, který se konal v úterý 18. února v Šímově síni Muzea umění a designu v Benešově, a byl též zařazen do programu oslav osmisetleté historie města.

Úvodem přivítal návštěvníky večera profesor benešovského gymnázia Pavel Hoza. Krátce charakterizoval poemu Červený dvůr, její složitou kompozici, v níž se prolínají události místní i historické, vynořují se vzpomínky z časů básníkova dětství i ozvěny válečných událostí na Benešovsku.

Krásného, ale náročného úkolu oživit hlasem atmosféru básnické skladby se ujal s Benešovem a jeho literárním festivalem důvěrně spjatý herec František Kreuzmann za inspirujícího doprovodu kytaristy Jana Matěje Raka. Umělecký přednes obohacuje vnímání díla o nový rozměr: některá místa citlivě vyslovena a podbarvena hudbou vyznívají naléhavěji než jen při čtení textu.

Hlas Františka Kreuzmanna svým zaujetím a schopností charakterizovat a odlišovat tak různé vrstvy textu významně přispěl k srozumitelnosti a přehlednosti dlouhé básnické skladby a udržel pozornost návštěvníků Šímovy síně až do konce.

V básni můžeme číst tyto verše:
Přebývat v mýtu je sladké
a vystoupit z něj nebezpečné.
Svět který prošel hranolem tajemství
lomí se do snu podle velikosti naší touhy.

Měl jsem neodbytný pocit, že toho večera jsme zažili vzácný jev, kdy nám svět během čtení celé básnické skladby postupně oním hranolem tajemství procházel a měnil se v něco, co může připomínat sen o dávno i nedávno minulých časech. Je to však mistrovsky zachycený obraz a symbol ubíhajícího času i stesku nad pomíjivostí lidského života.

Upřímný potlesk návštěvníků byl poděkováním všem, kdo se na zdaru tohoto pozoruhodného pořadu podíleli. Tohoto večera jsme byli svědky okouzlení a úžasu, ke kterým vede setkání s krásou.