Teplota vzduchu

Jako první zhodnotíme průměrnou teplotu za celé klimatologické léto, čili od 1. června do 31. srpna. Léto 2019 přineslo průměrnou teplotu 19,1 °C. V porovnání s průměrem za posledních 8 let jde tedy v na České Sibiři o nejteplejší léto. Letos byl z letních měsíců nejchladnější červenec (18,3 °C), následoval srpen (18,5 °C) a nejteplejší byl červen (20,5 °C).

S teplotou úzce souvisí i statistika letních a tropických dní. Letos v období od června do srpna bylo 57 dní s teplotu nad 25 °C, jde o stejný počet jako v roce předchozím, průměr přitom činí 42 dní. Tropických dnů, kdy maximální teplota překročí 30 °C, bylo letos 19. Průměrně je v této oblasti 13 tropických dnů (pozn. tropický den je statisticky zároveň i letním dnem).

Teplotní maximum léta 2018 má hodnotu 35,8 °C (naměřeno 30. června), hodnota nijak nevybočovala z průměru let předchozích. Nejnižší teplota (6,4 °C) za klimatologické léto byla naměřena na začátku července a jde o nejvyšší hodnotu v historii měření.

Srážkové úhrny

Jaké bylo léto, co se týče srážek? Za tři letní měsíce spadlo celkem 173 litrů vody na každý čtvereční metr. Pokud hodnotu porovnáme s lety 2012 - 2019, jde o třetí nejnižší úhrn srážek. Nejméně srážek spadlo v červnu (37 mm), následoval červenec (61 mm), naopak nejvíce deštivý byl srpen (75 mm).

U srážek se také hodnotí počet dní, kdy spadne alespoň 1 litr vody (1 mm) na metr čtvereční za den. Během letošního léta bylo takových dní 28, jde o druhý nejvyšší počet. Pokud bychom se zaměřili na denní úhrny nad 10 mm, byly takovéto dny letos v létě pouhých 6.

Letošní léto tak bylo na České Sibiři, co se týče v porovnání s lety 2012 - 2019, teplotně nadprůměrné a srážkově podprůměrné. 

Ondrej Vacek