Harfa je jeden z nejstarších hudebních nástrojů vůbec a hra na ni byla kdysi jedním z požadavků dvorského vzdělání.

Z koncertu k poctě arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a hraběte Františka Maria Harracha na zámku Konopiště.
Na zámku Konopiště zavzpomínali na arcivévodu d'Este a hraběte Harracha

Po koncertu k slavnostnímu ukončení návštěvnické sezony následovala speciální prohlídka zámku v adventním duchu.