Že je Václav Hudeček pojmem ve světě vážné hudby, to ukázala i vysoká návštěvnost, kdy kostely praskaly ve švech. V prvním kostele zazněly skladby Johanna Pachelbela, Charlese Gounoda, Johanna Sebastiana Bacha a Jana Jiřího Benda, v tom druhém Čtvero ročních dob od Antonia Vivaldi.