Bývalý žák, vyučený truhlář přijal pozvání představit mladé generaci taje tohoto velmi zajímavého řemesla. Během návštěvy v dílnách odborného výcviku se žáci dozvěděli, jak se postupuje při výrobě loukoťového kola, jaký materiál a nářadí je k práci potřeba a jak postupně vzniká panský kočár, bryčka nebo husitský válečný vůz.

close Představení kolářství truhlářem Josefem Procházkou z Kamberka učňům Středního odborného učiliště stavebního v Benešově. info Zdroj: Petr Sysel zoom_in Představení kolářství truhlářem Josefem Procházkou z Kamberka učňům Středního odborného učiliště stavebního v Benešově.

V Kamberku, kde se kolářské řemeslo předává z dědy na otce a z otce na syna, se tak mohou pochlubit pracemi pro filmaře, muzea i soukromé osoby. Můžeme je vidět nejen v nově otevřeném Armádním muzeu v Praze na Žižkově, v Husitském muzeu v Táboře, ale i v televizních seriálech, třeba První republika nebo v historických filmech.

Setkání s představitelem tohoto zajímavého řemesla se budoucím truhlářům líbilo. Třeba se časem některý z nich touto cestou také vydá a kolářské řemeslo které sice skomírá, nezmizí úplně.

Petr Sysel