Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech letos odstartoval první ročník kampaně „Za důstojné odcházení“, jejíž cílem bylo, je a bude seznamovat širokou veřejnost s existencí a posláním hospicové a paliativní péče, destigmatizace nevyléčitelně nemocných a umírání vůbec.

Do kampaně se aktivně zapojili jednotlivci, skupiny, spolky, komerční subjekty a také školy – základní škola v Čerčanech, ve Strančicích a Fakultní ZŠ a MŠ Barrandov. Ambasadory a nositeli myšlenky důstojného umírání se tak stali žáci a studenti, kteří v doprovodu pedagogů vyrazili do ulic vyzbrojeni informacemi a květinovými brožemi Černooká Zuzana - symbolem kampaně.

Děti zastavovaly kolemjdoucí, mluvily s nimi o hospici a o jeho činnosti, jíž je péče o nevyléčitelně nemocné pacienty v terminálním stádiu jejich onemocnění a podpora doprovázejících blízkých a pozůstalých.

Samozřejmost, s jakou téma smrti děti prezentovaly, byla fascinující. Naprosto konsternovaní dospělí mlčky naslouchali o smrti jako o nedělitelné součásti života, o důležitosti a kráse doprovázení umírajících a o tom, že odcházení může být se správnou péčí důstojné, netraumatizující, přirozené…

Ti, kteří se chtěli k iniciativě „Za důstojné odcházení“ aktivně přihlásit, nebo ji jen podpořit, měli možnost zakoupit si originální květinovou brož Černooká Zuzana, charitativní výrobek zaměstnanců a dobrovolníků Hospice Dobrého Pastýře.

Díky výše zmíněným dětským ambasadorům, partnerským prodejním místům a organizacím se takto doposud ozdobilo na dva tisíce lidí, výtěžek již přesáhl částku 200 tisíc korun. A i když byl letošní ročník kampaně oficiálně ukončen k 12. říjnu, iniciativa ambasadorů pokračuje dál, někteří prodávají brože, jiní organizují vlastní charitativní akce a rozšiřují tak řady přispěvatelů a dobrovolníků hospice.

Zapojit se může každý a kdykoliv, na dobrá rozhodnutí není nikdy pozdě a dobrých počinů není nikdy dost.

Jana Vernerová