Úvod koncertu patřil varhanní produkci, při které z kůru zazněly mj. skladby od Františka Xavera Brixiho a Jana Michaličky. Podstatná část byla věnována skladateli Jakubovi Janovi Rybovi, který se proslavil Českou mší vánoční (Missa pastoralis bohemica), konkrétně zazněly jeho skladby Milí synáčkové, Slavíček či Spi, spi neviňátko. Následovaly barokní písně času vánočního a variace na vánoční píseň Nesem vám noviny od Lothara Graapa.

Poté symbolicky sestoupila Musica Diverstata ve složení: Ctirad Sedláček, bass flétna a varhany, Ivana Masnicová tenor flétna, příčná flétna, Daniela Kyselová, alt flétna, Eliška Náprstková, soprán flétna a zpěv ve složení Jana Šeborová, soprán a Dana Jelínková, mezzosoprán, z kůru před oltář kostela a představila další skladby, převážně Vánoční zpěvy a koledy v moderní úpravě. Zazněly i skladby anglické, německé či francouzské. Po přibližně hodině a půl byl Vánoční koncert ukončen koledou Narodil se Kristus Pán, kterou si společně zazpívali všichni zúčastnění.

Mírně zmrzlé, ale spokojené osazenstvo kostela po poslední skladbě odměnilo interprety potleskem, kteří všem přítomným popřáli hlavně klidné a pohodové prožití zbylých svátečních dnů. Rozhodně ke sváteční pohodě Musica Diversata svým vystoupením notně přispěla.

Autor: Pavel Houška