"Již jsme v minulosti informovali o zapojení několika členů votické jednoty a dalších dobrovolníků do celorepublikové kampaně s názvem „Ukliďme Česko“. Je však zřejmé, že pár dobrovolníků nemůže uklidit naše město a okolí v průběhu jediného dne, tudíž se na výše uvedenou událost plynule navázalo i v měsíci aktuálním. Po dohodě s panem starostou Jiřím Slavíkem proběhla „votická úklidová akce“ ve sváteční sobotu. Jak všichni víme, společný úklid našeho města byl v minulosti vždy příjemnou tradicí, do které se zapojovaly takřka všechny místní organizace a spolky.

V roce letošním však vzhledem ke stávajícím protiepidemickým opatřením nebylo možné tuto akci realizovat jakoukoli hromadnou formou, ale ani tato skutečnost ty z nás, kterým nepořádek v okolí našich domovů není lhostejný, nezastavila. Do sobotního dopoledního úklidu se zapojilo takřka 20 našich členů. Nadějní mladí sokolíci z odboru všestrannosti se vydali uklidit prostory za fotbalovým stadionem, mladí florbalisté a florbalistky společně uklidili okolí Pilaře. V této souvislosti musíme zmínit, že právě v této oblasti bylo opět sesbíráno téměř 10 velkých pytlů na odpad a to i přes skutečnost, že právě zde jsme dvojnásobné množství odpadků nasbírali před měsícem. Vážně toto přijde některým lidem v pořádku? Po obědě se poté florbalisté a florbalistky přesunuli ještě na druhý konec Votic a kompletně uklidili zázemí rybníku Rákosák. Nesmíme opomenout také 11 členů Skaut Votice a Vrchotovy Janovice, kteří se procházkou vydali na Polský vrch s cílem toto místo, a zejména jeho okolí, zbavit nepořádku nejrůznějšího typu.

Z výčtu zapojených spolků a organizací nelze vynechat Občanské sdružení Valkýra, jehož členové precizně uklidili okolí Lidlu. Tato skupina lidí, jež dohromady nasbírala ve výše zmíněné oblasti takřka 10 pytlů nepořádku, povýšila úklidovou činnost ještě na vyšší úroveň vlastnoručně vyrobenými sběráky na odpadky. Ruku k dílu přiložili také členové místních hasičů, jež sesbírali nepořádek v okolí silnice vedoucí z našeho města na Beztahov. Uznání si zaslouží také ostatní dobrovolníci, jež se do akce zapojili a zbavili okolí svých bydlišť odpadků a nepořádku. Musíme také říci, že z organizací a spolků, jež byly vyjmenovány, by si ty ostatní měly vzít příklad. V našem městě funguje daleko více organizací, než o kterých bylo psáno. Jejich zástupci se, bohužel, i přes oslovení nakonec nezapojily. Na závěr patří obrovské poděkování starostovi Jiřímu Slavíkovi a Ivě Malé, bez nichž by celé akce pravděpodobně nebyla realizována."

Autor: David Nymburský