"Ve Voticích, Jankově a Olbramovicích rozhýbal lid Boží administrátor farnosti Václav Revenda, který má s přípravami podobných akcí spoustu zkušeností. A tak pod jeho taktovkou zvedáme těla ze židlí a křesel a chystáme podle svých schopností vše tak, abychom 28. května mohli ve čtyřech kostelích a v klášteře přivítat první návštěvníky. Protože smysl akce a její programy najdete na webu Noci kostelů a na stránkách votické farnosti, nebudu se více rozepisovat a slovo dám přípravnému týmu.

„První Noc kostelů pořádal spolek „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“ v roce 2012. Tehdy byl otevřený kostel sv. Františka a bývalý františkánský klášter, který byl v té době již opuštěný a do určité míry zdevastovaný. Součástí této celostátní akce, kterou vyhlašovalo Arcibiskupství pražské, byly vždy koncerty – v odpoledních hodinách vystoupili žáci Základní umělecké školy a večerní chvíle patřily Chrámovému sboru. Posluchači pokaždé zcela zaplnili kostel a myslím, že si chvíle naplněné hudbou užívali nejen posluchači, ale i vystupující. Loňský rok nám nepřál; karanténa zrušila všechny veřejné akce a uzavřela památky.

Stará formanská cesta z Prahy do Vídně.
Cesta z Prahy do Vídně vedla také přes Konopiště a Vlašim

Letos již spolek není hlavním pořadatelem, je to votická farnost, kterou zastupuje Mgr. et Mgr. Václav Revenda. My se k akci, která má ve Voticích již tradici, rádi připojujeme a budeme opět k dispozici v kostele sv. Františka z Assisi, v jeho galerii i klášteře,“ ubezpečila paní Jana Zelenková.

"V Olbramovicích jsme pro návštěvníky připravili zejména prohlídku věže kostela s výhledem po okolí. Zveme také na hudební vystoupení nebo čtení z farní kroniky, které bude doplněno povídáním o historii kostela. Návštěvníci se také dozví, co je v kostele zajímavého. Pro všechny od 3-99 let bude připraven zábavný kvíz o drobné ceny. Program bude přizpůsoben aktuální situaci," řekl Leoš Stárek, jeden z organizátorů.

Ve Voticích jsou připravené historické fotografie i farní kronika

„Pro návštěvníky Noci kostelů připravíme na faře ve Voticích fotografie, zachycující proměnu votických sakrálních památek ve fotografiích. Podíváte se, jak vypadala věž kostela svatého Václava před rokem 1894, prohlédnete si fotografie z odhalení pomníku sv. Václava a blanických rytířů v roce 1937 nebo obrázky a fotografie, zachycující klášter svatého Františka a Boží hrob. Zalistujeme také farní kronikou,“ láká votická kronikářka Jana Špačková.

,,Také letos máme připravený program i pro mladší účastníky. Ten bude začínat dětskou prohlídkou kostela. Budeme si moci zblízka osahat vybavení kostela a nahlédnout do ,,zákulisí" přípravy mše. Další nabídku tvoří účast na mši se zaměřením na děti. Následovat bude podvečer na faře s pohybovými i tvořivými aktivitami. Ať už nás malí návštěvníci potěší návštěvou celého programu, nebo jen některé její části, doufáme, že se jim s námi bude líbit,“ napsala Kristýna Němečková, zodpovědná za program pro děti.

„Jankovský kostel Narození sv. Jana Křtitele – dominanta Jankova - patří svou delší než osmisetletou historií k nejstarším kostelům v regionu. Jeho návštěvníci u příležitosti letošní Noci kostelů budou mít mimořádnou příležitost seznámit se s jeho vývojem a vybavením a zblízka si prohlédnout jeho bohatou výzdobu obrazy a sochami. Patří k ní například unikátní velký růženec visící v prostoru kostela, který tam dal pověsit v roce 1655 tehdejší patron kostela a vlastník panství Jan z Talmberka. Na programu bude i čtení z farní kroniky o zajímavých událostech, k nimž došlo v Jankově v minulých stoletích. Bude také možnost poslechnout si různé odstíny krásného zvuku téměř třistaletých tamních varhan. Odměnou budou pro účastníky jak nově získané poznatky o kostele, tak i zajímavé dojmy,“ uvedl Jaromír Coufalík.

Budování muzea Pavla Kuře na zámku v Martinicích vstupuje do své finální fáze.
Svou prací chce předat mladým odkaz našich předků. Proto volí dobrovolné vstupné

„Jménem celé farnosti a všech pořadatelů bych Vás chtěl pozvat do našich otevřených kostelů (a ne jen do nich) k návštěvě, zastavení, modlitbě či ztišení. Ale i na doprovodný program, který určitě bude stát za to; i přes limity opatření se budeme snažit nabídnout pestrou škálu aktivit a zajímavostí, které najdete na stránkách farnost-votice.cz a na webu nockostelu.cz. A myslím, že si každý vybere! Možná v dnešní době nejistoty, vyprahlosti, zmatku a paniky tak máme jedinečnou možnost se zastavit a občerstvit se na duchu i na těle: během celého večera napsat Bohu, o co chci prosit a za co děkovat, společně mu to předložit ve 21hod., ale i se dozvědět spoustu zajímavostí z historie a techniky. Škála je pestrá, tak neváhejte přijít; určitě to bude stát za to! Těšíme se na Vás…“ P. V. Revenda

Autor: Marta Malotínová