Navzdory koronavirové pandemii, kdy byla od března většina kulturních akcí zrušena nebo omezena, jsme se v Přestavlkách snažili tradiční dožínky i v tomto roce zachovat. Pořadatelé, kterými byli zástupci obce Přestavlky u Čerčan, obce Vranov a akciové společnosti Agro Přestavlky, se rozhodli, že letošní jubilejní 10. ročník dožínek uskuteční. Pokud to tedy aktuální zdravotnická opatření umožní. Situace kolem počtu nakažených nebyla v posledním týdnu zrovna příznivá, ale dožínková slavnost se nakonec uskutečnila. Počasí se také vydařilo, a proto si mohli všichni užít připravený bohatý program. 


Akce byla zahájena u místního hostince U Lapků, kde byli příchozí přivítáni chlebem, solí a také přestavlckým mlsem, který roznášely krásné baráčnice v tradičních krojích. Poté starosta obce Přestavlky Jan Mikulanda zahájil slavnost a vyzval přítomné k zahájení průvodu obcí. Slavnostní průvod vedený přestavlckými baráčníky, kteří nesli dožínkový věnec a vlajky obou obcí, doprovázený dechovým orchestrem Vranovanka, následovanými mažoretkami z Chocerad, hejtmankou Středočeského kraje  Jaroslavou Pokornou Jermanovou, starosty obou obcí Janem Mikulandou a Josefem Vašákem, předsedou Agro Přestavlky a.s. Jiřím Řehákem a mnoha obyvateli z obou obcí, prošel kolem kapličky a zastavil se uprostřed obce v malém parčíku.  


Tento parčík u hlavní silnice je využíván turisty a cyklisty pro odpočinek a každý kdo obcí projíždí nebo prochází, třeba na zříceninu hradu Stará Dubá, ho nemůže minout. Při příležitosti jubilejní dožínkové slavnosti a slavnostního průvodu obcí, zde byl odhalen nový symbol Přestavlk, socha vyjícího vlka držícího obecní erb. Autorem této překrásné dubové sochy je pan Jan Cháb.  Po odhalení byl dřevěný vlk na žulovém podstavci posvěcen panem farářem, který také popřál místním obyvatelům, aby drželi pospolu jako vlčí smečka. 

Dále byl u sochy vlka panem farářem posvěcen dožínkový věnec a průvod se vydal zpět k hospodě. Zastavil se u budovy bývalé pošty, kde byla paní hejtmankou slavnostně přestřihnuta páska na nově vybudovaném workoutovém hřišti, které bylo realizováno s finančním přispěním Středočeského kraje a za doprovodu fanfár a požehnání faráře, bylo oficiálně předáno místním lidem.  


Po návratu zpět před hostinec U Lapků následoval slavnostní projev starosty obce Přestavlky Jana Mikulandy, který nejprve poděkoval všem, co se jakkoli podíleli na přípravě a realizaci dožínkové slavnosti, poděkoval Středočeskému kraji za finanční podporu, Agru Přestavlky za připravenou ukázku vepřů a dar v podobě prasete na gril, panu faráři Janatovi, místním ženám za napečení všech pochoutek a představil další program. Poté předal slovo starostovi obce Vranov Josefu Vašákovi, který mimo jiné vyzdvihl vzájemné vztahy obou obcí a vzpomněl na předchozí ročníky dožínkových slavností. Poté proběhlo předání dožínkového věnce zástupci společnosti Agro Přestavlky a.s. panu Ing. Jiřímu Řehákovi. 


Bohatý program dožínkové slavnosti, která byla v tomto roce pojata v duchu a vůni vepřového, zahrnoval ukázku a popis chovu vepřů, kde byla vystavena živá prasata včetně prasnice se sedmi selaty, dále byly připraveny ochutnávky zabijačkových produktů, oblíbené grilované prase, ochutnávky místních pálenek z pálenice Dubsko, tematické dětské soutěže a tradiční soutěž mezi obcemi.

Zastupitelé obce Přestavlky si zcela mimořádně připravili a odehráli krátké divadelní představení "O Červené Janičce a vlkovi z Fialového lesa", ve kterém návštěvníkům vtipně objasnili, jak Přestavlky ke svému vlkovi přišly. Celým odpolednem provázela Vranovanka a celý den byl zakončen taneční zábavou, kde hrála vyhlášená hudební skupina Pokrok. Už nyní se všichni těší na příští 11. ročník dožínek, který bude ve Vranově. 

Radek Novák