Ješetičtí činovníci předali pamětní stuhy, diplomy a plakety nejen zástupcům sborů hasičského okrsku Heřmaničky (SDH Arnoštovice, SDH Heřmaničky, SDH Velké Heřmanice a SDH Smilkov), ale také zástupcům pozvaných sborů z Červeného Újezdu, Miličína, Střezimíře a Zárybničné Lhoty.

Sošku sv. Floriána předal ješetickým dobrovolným hasičům zástupce okrsku Heřmaničky Ladislav Sova. S přáním dlouhého trvání sboru se připojil zástupce SDH Zárybničná Lhota Josef Krejčí.

Služebně nejstarší pětice

V příštím roce to bude padesát let, co byla za členy SDH Ješetice přijata nyní služebně nejstarší pětice dobrovolných hasičů:

Bohuslav Beran byl dlouholetým velitelem soutěžního družstva na okrskových soutěžích. Pod jeho velením v 80. letech 20. století zaznamenalo družstvo hned několik úspěchů na okrskových a dokonce i na oblastní a okresní soutěži.

Jan Heráň působil ve funkci kulturního referenta i velitele sboru a je dlouholetým členem okrskového výboru.

Jaroslav Kolací je aktivním členem sboru a působí jako rozhodčí na okrskových soutěžích.

Vladislav Sladkovský od roku 1974 dodnes cvičí na okrskových soutěžích, v posledních letech na pozici strojníka.

Josef Vyhnal vynikal při soutěžích na pozici strojníka. Díky jeho vstřícnosti a vzpomínkám vydal SDH Ješetice v letošním roce brožuru ke stému výročí.

V další části programu si ješetičtí hasiči připravili pásmo krátkých scének z historie sboru a také hudební vystoupení. Večer pak patřil volné zábavě s kapelou Koláříci z Dolních Hořic u Chýnova.

Poděkování ješetických dobrovolných hasičů patří obci za podporu, díky níž mohli oslavit výročí důstojně a v hezkých prostorách.

členové SDH Ješetice