Ať už je pravda jakákoliv, pojďme se objektivem cestovatele podívat do místa, které je uctíváno jako hrob a místo nanebevzetí Matky Boží.

Hrob najdete v Getsemanech ve východním Jeruzalémě, na úpatí západního svahu Olivetské hory, v údolí Kidron. Nad hrobkou byl vybudován jeskynní chrám Nanebevzetí Panny Marie, nazývaný také Kostel hrobu Panny Marie. Ten patří Jeruzalémské pravoslavné církvi a Arménské apoštolské církvi. K bohoslužbám mají přístup ještě Syrská a Koptská pravoslavná církev. Římsko-katolické mše a protestantské bohoslužby se v chrámu nekonají.

| Video: Youtube

Do podzemního chrámu ve tvaru kříže vede široké kamenné schodiště o 48 schodech. Dominantou je kamenná malá kaplička s hrobem Panny Marie. Má vchod ze západu, východ na sever. Na jižní straně byl za turecké nadvlády postaven mihráb, protože muslimové uctívají Pannu Marii jako matku proroka Isy, tedy Ježíše. Turci kostel používali jako mešitu.

Mihráb je výklenek ve středu stěny mešity, orientovaný směrem k Mekce. Slouží k určení směru modlitby a je připomínkou přítomnosti Proroka. Bílá skála, na které bylo tělo Marie uloženo, je narušena oddaností věřících, kteří v minulosti odsekávali a odnášeli kusy kamene jako relikvie.

| Video: Youtube

Podle církevní tradice zemřela Matka Boží v Jeruzalémě na nedaleké hoře Sion. Apoštolové ji pohřbili v Getsemanech, kde se nacházel hrob rodičů Jáchyma a Anny a také hrob manžela Josefa. Apoštol Tomáš, který na pohřbu chyběl, přišel o tři dny později do Getseman a požádal ostatní apoštoly o otevření hrobu, aby se s Marií rozloučil. Rakev však byla po otevření prázdná, byla v ní nalezena jen její říza, tedy rubáš. Ten byl v roce 452 převezen do Konstantinopole, kde je v Blachernském chrámu uložen dodnes.

Getsemany, kde se nachází hrobka Madony, je místo, které bychom současným jazykem nazvali jako čtvrť. V minulosti se tam nacházela rozlehlá Getsemanská zahrada, z které zbylo pouze torzo. Dodnes v ní roste několik olivovníků z Ježíšových dob, najdete zde skálu, u které se Ježíš modlil. Název Getsemany pochází z aramejštiny a znamená „olivový lis“.

| Video: Youtube

Ježíš měl toto místo rád, a proto nebylo divu, že se sem odebral, modlil se a čelil úzkosti a strachu. Je místem spojeným s historií Velikonoc. Ježíš se sem před dvěma tisíciletími uchýlil po poslední večeři, modlil se zde se svými apoštoly celou noc před zatčením. Další den do zahrady přichází Jidáš s četou římských vojáků, která Krista zatýká, následují výslechy a ukřižování na Velký pátek.

Kostel nad hrobem byl v historii mockrát zbořen a opět postaven. Skalní podzemní hrobka však zůstala nedotčena. Věřící všech monoteistických církví, tedy křesťané, židé i muslimové považují totiž Ježíše za proroka a jeho maminku Marii uctívají, a proto si nikdo nikdy nedovolil hrob zničit.

Dalším důkazem tolerance je přítomnost křesťanských oltářů a muslimského mihrábu v kostele. Když dokáží věřící různých vyznání spolupracovat a být tolerantní u hrobu Ježíšovy matky, proč by to nedokázali i v běžném životě? V době, kdy se na Blízkém východě rozhořel tak obrovský a tragický konflikt, je tato otázka opět hluboce aktuální.