I přes uspěchanost dnešní postmoderní doby se mu během posledních dvaceti let podařilo to, na co skomírají mnohé spolky – vychovat si novou generaci, která se postará, aby spolek žil dál. Právě mladá generace, konkrétně votický sokolský vzdělavatel Jan Houdek kronikář David Nymburský, mají „na svědomí" obsáhlou výstavu, která je k vidění ve votickém klášteře. Těšit se můžete na mnoho dobových fotografií, z nichž většina je zveřejněna vůbec poprvé, ale i na perličky ze sokolského života.

Sokolové pracovali na výstavě více než půl roku. Předcházelo jí uspořádání archivu v sokolovně, pročítání kronik a zápisů ze schůzí. Shromažďovali také fotografie, a to nejen z fondu, který je uložen v sokolovně, ale také od pamětníků. Zajímali se nejen o rozvoj sokolské myšlenky ve Voticích, postihli růst Sokola, peripetie se sháněním finančních prostředků na stavbu sokolovny, vzestupy a pády organizace, způsobené vnějšími vlivy i rozkolem ve vlastních řadách, ale podařilo se jim votický Sokol „zosobnit“, a to prostřednictvím zachycení života, činnosti a myšlenek vůdčích představitelů jednoty. Výstava v klášteře je tak nejen oslavou Tyršovy myšlenky, ale také ukázkou obdivuhodné vůle, sounáležitosti a bratrské pomoci.

Na druhou stranu přiznali tvůrci výstavy i sokolské „morální prohry“ v podobě sporu s votickým hostinským Filípkem z druhé poloviny 90. let 19. století, nesnášenlivosti s katolickou sportovní organizací Orel, gradující ve Voticích zvláště v první polovině 20. let 20. století nebo spory o promítání kina se spolkem vojenských vysloužilců na přelomu 20. a 30. let 20. století. Nutno však uvést, že s votickou židovskou obcí měl Sokol od počátku svého založení korektní vztahy, židé byli přijímáni za členy jednoty již od počátku jejího založení a antisemitismus byl pouze menšinovým jevem a neslučitelným názorem některých členů v rozporu se stanovami jednoty a Sokola.

Působení žen v Sokole i výstavba sokolovny

Výstava vás provede dosavadní historií votického Sokola, zasazené do širších souvislostí. Získáte základní informace o „rozletu“ sokolů do světa, o bratrech zakladatelích, ale také o sokolské župě Blanické nebo o fenoménu všesokolských sletů. Z hlediska genderu jsou zajímavé informace o působení žen v Sokole. Ženský odbor ve Voticích vznikl už před Vánoci roku 1899, až do roku 1920 však nebyl zařazen do struktur Sokola. Zatímco před sto dvaceti třemi roky byl votický Sokol vysloveně mužskou organizací, dnes tvoří ženy zhruba polovinu ze zhruba tří stovek členů. Stejně tak i výbor je zastoupen rovnoměrně oběma pohlavími. Jako cvičitelky ženy ve Voticích v dnešní době dokonce dominují.

Mravenčí práce, kterou Sokolové věnovali přípravě výstavy, je patrná zvláště co do množství obrazového materiálu, použitého na panelech. Valná většina fotografií z minulosti dávné i nedávné nebyla dosud publikována. Cenné jsou především fotografie z jednotlivých fází stavby sokolovny v roce 1927.
Sokolové vystavili i exponáty z činnosti jednoty. Přímo do kláštera instalovali cvičební nářadí, mezi kterým dominuje kůň z 20. let 20. století. Za pozornost stojí torzo velmi oblíbeného votického loutkového divadla, jehož provozování pomohlo sokolům vydělat na stavbu sokolovny. Ve vitrínách si můžete prohlédnout ocenění, stuhy, ale i dokumenty z historie jednoty. Právě díky množství dokumentů, dochovaným knihám zápisů ze schůzí a pečlivě vedeným kronikám má votická organizace poměrně dobrý přehled o své historii, který se ke 130 letům rozhodla ukázat široké veřejnosti.

Sokol měl v minulosti nezastupitelnou úlohu nositele tradic, národního uvědomění, byl hybatelem kulturního, společenského a sportovního života ve Voticích. Poměrně pružně reagoval na nastalou situaci a v těžkých chvílích našeho národa neohnul páteř. Velké štěstí měla jednota na vedoucí činovníky, kteří dokázali organizaci rozvíjet v duchu sokolských ideálů. Současná početná členská základna, nabídka sportovních aktivit, stabilní finanční situace a majetek jednoty v dobrém stavu dává v souladu se sokolským heslem „Kupředu, zpátky ani krok!“ dobrý předpoklad pro trvání a rozvoj spolku v dalších letech a desetiletích. Obdobný příslib dalšího trvání má v podstatě celá sokolská organizace, která letos slaví 160 let od svého vzniku. Více info najdete ZDE.


Autor: Jana Špačková

Výstava 130. let Sokola Votice
Klášter Votice: Út-Ne, svátky: 10-12, 13-17 h