Průměrná teplota dosáhla hodnoty 9,2 °C. Nejvyšší teplota byla zaznamenána v první polovině roku, a to konkrétně 30. června, kdy vystoupala na 35,8 °C. Nejteplejším dnem roku byl 26. červen, kdy průměrná denní teplota dosáhla 26,5 °C. Celkem v 20 dnech se teplota dostala nad hranici 30 °C, kdy mluvíme o tropickém dni.

Během roku bylo zaznamenáno 60 letních dnů, kdy teplota překročila hranici 25 °C. Naopak nejnižší teplota byla zaznamenána 5. února - s hodnotou -12,6 °C. Nejnižší průměrná denní teplota byla zaznamenána 22. ledna - s hodnotou -7,2 °C. V České Sibiři bylo zaznamenáno 95 dní, kdy teplota klesla pod bod mrazu. Bylo 15 dní s celodenním mrazem, a to je o 13 dní více než v roce předchozím.

Jaké bylo počasí na České Sibiři v roce 2019?

Za kalendářní rok spadlo v České Sibiři 568 mm srážek, tedy 568 litrů vody na jeden metr čtvereční, a to je o 154 mm více než v roce předchozím. Nejdeštivějším měsícem byl srpen s 74,8 mm, naopak nejsušším měsícem se stal duben s 22,6 mm srážek. Nejdeštivějším dnem roku se stal 3. únor, kdy během 24 hodin spadlo 21,2 mm.

V uplynulém roce pršelo ve 110 dnech, kdy spadl alespoň 1 mm srážek. To je o 24 dní více než v roce předchozím. Nejvyšší sněhová pokrývka byla změřena v prvním měsíci v roce, přesněji 12. ledna 2019, kdy výška sněhu dosáhla 22 cm.

Aby statistika byla úplná, dodejme, že největrnějším dnem roku se stal 23. duben, kdy byl naměřen náraz větru 18,8 m/s, což je v přepočtu bezmála 68 km/h.

Ondřej Vacek