Kluby zdraví jsou iniciativou, vyvolanou na jedné straně rostoucí poptávkou veřejnosti po zdravém životním stylu, na straně druhé neuspokojivým zdravotním stavem obyvatelstva.

Jan Chmel