Link pro přihlášení vám zašle centrum po registraci. Na besedě se zaměří účastníci na témata a otázky spojené s nástupem dítěte do 1. třídy základní školy. Konkrétně například na to, co zahrnují pojmy školní zralost a školní připravenost. Jaké jsou příčiny a důsledky školní nezralosti či nepřipravenosti. Dále také jaká je role rodiny, mateřské školy a základní školy. Jak připravit dítě na vstup do 1. třídy, jak si zvykat na školu a jaký je význam přípravné třídy.

Dozvíte se také, jaká je role poradenského pracoviště, jak na školní zralost nahlíží psycholog, jak řešit odklad školní docházky a v neposlední řadě jaká je školská legislativa související se zahájením povinné školní docházky. Besedovat s vám bude Lucie Dušková, ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek, Benešov, Radka Pikorová z Pedagogicko-psychologické poradny v Benešově, a Hana Procházková, ředitelka Základní školy Benešov, Dukelská.

Tato aktivita probíhá v rámci projektu Mateřského centra Hvězdička s názvem " Jsme tu s vámi a pro vás", který je podpořen z dotačního programu MPSV Rodina. Účast je nutno potvrdit na e-mailové adrese  info@posazavi.com.

Blanka škorpová