"K této formě činnosti nás dovedla i jedna z maminek, která nás oslovila, že by chtěla vysadit duby na pozemku, který má k dispozici. Neváhali jsme a ihned jsme vyrazili sbírat žaludy. V Pyšelích to letos byla věc nelehká. Naštěstí se nám to nakonec díky této mamince podařilo a přinesli jsme celou tašku žaludů. Nasbírali jsme jich až 3000 kusů. Budeme postupně dostávat informace a fota, jak krásně rostou. Sazenice budou poté po dohodě s obcí vysazeny v Pyšelích a jejich okolí,“ uvedla vychovatelka Hana Slámová.

„Vysvětlili jsme dětem tíživou situaci okolo napadení kůrovcem a postupnému usychání stromů, takže se předháněly, kdo těch žaludů nasbírá nejvíce. V projektu se pokračuje i v areálu školy, kde jsou k dispozici nové venkovní truhlíky, které žáci školy také osadili rostlinami. Pro ekologickou výchovu dětí budeme celoročně využívat i náš skleník, ve kterém se bude pěstovat bylinková zahrádka a různé druhy zeleniny a ovoce. Takovéto aktivity vítáme a jsme nápomocni,“ přidala se k popisu akce vychovatelka Klára Pěkná.

Smyslem celého projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě a okolním prostředí. Cílem školy je vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování. Učí se postupně poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí nejen chránit, ale také poškodit. Že životní prostředí je nutno chránit a že občas stačí jen málo, co proto mohou samy udělat.

Hana Slámová, Klára Pěkná