Po dvou covidem ovlivněných ročnících se konečně Zlatý oříšek mohl vrátit v plné síle. Už samotný počet přihlášek do 24. ročníku převýšil naše očekávání. Své přihlášky zaslalo přes 150 talentovaných dětí a dětských kolektivů ze všech koutů České republiky a naprosto různých, mnohdy velmi specifických oborů lidské činnosti. Naši odborní poradci tak stáli před více než nelehkým úkolem vybrat 21 nejobdivuhodnějších z nich, které jsme následně navštívili v jejich domácím prostředí, ověřili výsledky uvedené v přihlášce, zjistili rozhovorem s rodiči či jejich trenéry další podrobnosti a současně natočili krátké video medailonky. Na základě námi shromážděných podkladů pak výběrová komise hlasováním na dálku rozhodla o 7 vítězích soutěže Zlatý oříšek 2022.

Výkony přihlášených talentovaných dětí jsou ale natolik pozoruhodné, že sedm vítězných pozic je jen špičkou ledovce, skrývajícího další a další zlaté poklady. Komplexní systém podpory nadaných dětí ČR už 10 let zastřešuje Nadační fond Zlatý oříšek, který se kromě organizace soutěže, komunikace s médii, dárci a sponzory, věnuje také osvětové činnosti a finanční a materiální podpoře všech dětí, které soutěží úspěšně v minulosti prošly.

Jiří Kotmel, předseda správní rady Nadačního fondu Zlatý oříšek:

„Ačkoliv jsme díky covidu měli s organizací soutěže určité starosti, nebylo to nic vážného v porovnání s tím, do jakého stavu se díky všem omezením za poslední téměř 2 roky dostal rozvoj aktivit a talentu děti v České republice. O to vice jsme se snažili opět vyhledat ty nejlepší, všemožně je podpořit a vyjádřit dík nejen jim, ale i jejich rodičům, trenérům, učitelům za to, že to všechno zvládli a přes veškeré problémy dosáhli společně skvělých výsledků.“

O soutěži Zlatý oříšek
Soutěž Zlatý oříšek je otevřena všem dětem a dětským kolektivům, které si již prošly významnými úspěchy nebo se přičinily o něco mimořádného či společensky prospěšného. Soutěž záměrně nemá kategorie a staví tak vedle sebe děti úspěšné v nejrůznějších oborech.
Půvab Zlatého oříšku tkví právě v rozmanitosti oborů. Vodítkem pro výběrovou komisi jsou pak prokazatelné výsledky v přehlídkách, závodech, soutěžích nebo jinak doložené úspěchy. Ze všech soutěžících vybírá komise 21 dětí nominovaných do televizního finále soutěže. Komisi tvoří renomovaní odborníci na jednotlivé oblasti a obory lidské činnosti, kteří posuzují každého soutěžícího na základě všech námi získaných podkladů – informací z přihlášky, přehledu jeho úspěchů, námi ověřených výsledků dítěte, rozhovoru s rodiči, učiteli či trenéry a natočeného videoklipu. Ten vizualizuje oceňované schopnosti a dovednosti přihlášeného dítěte v autentickém domácím prostředí, ale zachycuje i jeho výkony v soutěžích a závodech.
Vítězství ve Zlatém oříšku je pro děti především morálním oceněním, ale nese s sebou i finanční podporu. Děti a kolektivy, které zvítězí, získají v rámci novoročního televizního finále sošku ptáčka se zlatým oříškem v zobáčku a také šek na 20 000 Kč. Navíc mají možnost ukázat ostatním, co umějí, a zviditelnit se v médiích. Finálová nominace s sebou také následně přináší více nabídek a příležitostí vystoupit na veřejnosti nebo intenzivněji spolupracovat s odborníky na daný obor.

Za dobu svého trvání Zlatý oříšek podpořil mnoho talentovaných, nadaných a aktivních dětí z celé republiky. Řada soutěžících dosáhla mimořádných úspěchů a jsou dnes ve svém oboru pojmem. Připomeňme si některé z nich:
David Navara (ZO 1998) - dodnes náš nejlepší šachista,
Marek Mráz (ZO 1998) – světově uznávaný vědec,
Lukáš Vondráček (ZO 1999) – světově uznávaný klavírista,
Jan Smigmator (ZO 2000) – uznávaný swingový zpěvák,
Václav Kolář (2004) – Mistr světa a Evropy v Bike trialu,
Filip Salač (2009) – motocyklový závodník,
Anna Dušková (2013) – úspěšná krasobruslařka,
Jonáš Forejtek (2014) – velmi úspěšný tenista,
Jan Myšák (2016) – úspěšný hokejista.

Nesmíme také zapomenout na skvělé dětské kolektivy. Hned v prvním roce 2008, kdy účast kolektivů byla možná, si Zlatý oříšek odnesl pěvecký sbor Boni Pueri a v dalších letech Kühnův dětský sbor nebo Baby Balet Praha.

Hodnocení soutěžících

Posuzování a porovnávání soutěžících napříč různými oblastmi a obory je opravdu nadlidský úkol, proto jsme velmi rádi, že nám s výběrem pomáhá řada našich expertů. Nad přihláškami dětí zasedne odborná porota, jejímiž členy jsou např. akademický malíř Jiří Anderle, hudební publicista PhDr. Jiří Vejvoda, dramaturgové České televize Luděk Horký a Jiří Chalupa, sportovní redaktor České televize Petr Vichnar nebo PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání. Ti svá hodnocení opírají o prokazatelné výsledky dětí na přehlídkách, v soutěžích, ve sportovních závodech a v dalších činnostech. Následně je dle jejich doporučení organizátory soutěže proveden výběr jednadvacítky finalistů. Poté rodiny nominovaných osobně navštíví zástupci Zlatého oříšku a s dětmi pořídí krátkou video-vizitku zahrnující i osobní rozhovor.

Hlavní výběrová porota složená ze zástupců ministerstev, médií, partnerů, odborných poradců, čítající cca 25 lidí, tak má pro kvalitní posouzení každého nominovaného soutěžícího, soutěžní skupiny či oddílu kromě video medailonku k dispozici také výčet všech jejich aktivit a úspěchů. Hodnotitelé tak mohou nominované děti posoudit komplexně, včetně školního i rodinného zázemí, odpovědně přiřadit své hlasy sedmi finalistům soutěže a určit tak vítěze.

Stručná statistika finalistů soutěže

Do finále soutěže se probojovalo 11 chlapců, 7 dívek, 1 taneční pár a 1 sportovní tým. 10x své zastoupení měli sportovci, 4x hudebníci, 3 x všestranní umělci, 4 finalisti pak soutěžilo v jiných oborech – tanec, literatura, logika a pečení dortů. Nejpočetnější zastoupení mě Jihomoravský a Zlínský kraj (11 finalistů), následoval Jihočeský kraj (2 finalisté a dál kraje Středočeský (3 finalisté), Plzeňský (2 finalisté) a Ústecký (2 finalisté) a Vysočina (1 finalista). Věkové zastoupení bylo ve finálové jednadvacítce následující: jednotlivci ­– 6x 14 let, 7x 13 let, 4 x 12 let, 2 x 11 let, 1 x 10 let, sportovní tým – průměrný věk 12 let, taneční dvojice – průměrný věk 13,5 roku.

Zlatý oříšek 2022

Vítězové

1. Jan Štípek, 14 let, sportovní lezení, umělé stěny a skály, Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Mistr Evropy v obtížnosti, Mistr ČR v obtížnosti, Mistr ČR v boulderingu,
Mistr ČR v rychlosti, 9.místo na mistrovství světa v Dallasu, USA
Honza poprvé vyzkoušel lezeckou stěnu v šesti letech a hned se chtěl lezení věnovat. Vedle stěn v halách Honza trénuje ve skalách na obtížnostních stezkách. Jeho běžný trénink trvá až 6 hodin. Několik minut lezení totiž vyžaduje následnou půlhodinu odpočinku. Honza má velkou podporu v tatínkovi. Ten si kvůli němu udělal lezeckou licenci instruktora a vozí ho na všechny zahraniční turnaje. V kategorii mladších lezců bude ještě rok, ale už teď konkuruje o hodně starším klukům. Příští rok by rád na mistrovství do Koreje.

2. Karolína Miková, 13 let, balet a karate, Veverská Bítýška, Jihomoravský kraj
Balet: 1. místo – sólo Harlequinade - národní kvalifikace Dance World Cup 2022, 1.místo – sólo Orientální variace - Na Špičkách Brno 2021
Karate - úspěšné složení zkoušek na 1. kyu (nejvyšší hnědý pásek), Vicemistryně Evropy - 2022
Karolína se dostala k oběma disciplínám skrze o dva roky staršího bratra už v pěti letech. A obojí jí baví stejně. Karate a balet, podle Karolíny, mají společný rozsah. Jiné je ale dýchání, držení těla i určitá tvrdost. Kvůli baletu se tak Karolína neúčastní těch nejdrsnějších zápasů v karate. Učitelka baletu v ZUŠ ji druhý sport schvaluje.

3. Julie Ptáčková a Patrik Pařízek, 13 a 14 let, latinskoamerické tance a standard, Kojetín, Zlínský kraj
Mistři ČR v 10 tancích STT a 10 tanců pro rok 2022 JUN II, Vicemistři ČR v LAT pro rok 2022 JUN II, Celosvětová soutěž Szeged, Maďarsko - 1. místo LAT JUN II, Olympiáda dětí a mládeže v Olomouci 2022
Julie tančí od šesti let, Patrik od sedmi let. A spolu rok a půl. Nominaci ve Zlatém oříšku už měli loni a od té doby udělali velký pokrok. Pravidelně jezdí na tréninky do italského Udine. Patří mezi nejmladší soutěžící ve své kategorii. To je teď jejich největší výzva. Trénují obvykle 3x týdně, před soutěží každý den.

4. Janek Paška, 12 let, hra na bicí, elektrickou kytaru, klavír, folklorní zpěvy a tance, Buchlovice, Zlínský kraj
Vítěz postupně okresního, krajského (včetně Ceny poroty) a celorepublikového kola soutěže ZUŠ 2022, ve hře na bicí, kategorie do 14 let, vystoupení s kapelou Chinaski ve Strážnici, vystoupení s vlastním programem Drumming Revival Show na festivalu Slovácké léto 2022, sólista v pořadu Na pastvě Dětského folklorního souboru Dolinečka.
Janek už v roce a půl doma pochodoval s kytarou a do všeho bubnoval. Na bicí začal hrát v pěti letech. Nejdřív na elektronické, v osmi letech pak dostal profesionální. Kromě excelentního hraní na bicí Janek zpívá a tančí ve folklorním souboru, začal na elektrickou kytaru a klavír. Rád by se rád dostal na konzervatoř do Brna. Kvůli muzice se Janek vzdal fotbalu. Má srdce rockera, skladby, které se mu líbí se sám naučí.

5. Magdaléna Paťhová, 14 let, literární činnost, psaní povídek a románů Trhový Štěpánov, Středočeský kraj
Knihy: Záhady Trhového Štěpánova, Svědek všeho dění, Varhany, Básně panny Kláry, pravidelné povídky vycházející ve Zpravodaji Štěpánovska
První povídku napsala Magdaléna v osmi letech. Od jedenácti let pravidelně přispívá do zpravodaje Trhového Štěpánova. Knihy její rodina nechává tisknout v malém nákladu z vlastních zdrojů v tiskárně v Olomouci. Magdalénu rodiče v literatuře podporují, stejně jako starosta Trhového Štěpánova a její učitel dějepisu nebo kronikář, se kterým často spolupracuje. Magdaléna se zaměřuje na středověk a renesanci. Fascinují ji historické postavy a ráda bádá o mýtech a neobjevených tématech. Některé knihy píše v barokní češtině. Její nejoblíbenější autor je Alois Jirásek, román F. L. Věk.

6. Petr Beran, 11 let, logika a matematika, České Budějovice, Jihočeský kraj
1. místo Logická olympiáda 2021, nejúspěšnější řešitel matematické soutěže - Pangea 2022, 1. místo matematické soutěže - Matematický Klokan 2021, 1. místo Logická olympiáda 2021 - krajské kolo,
1. místo matematické soutěže - Matematický Klokan 2020 - celostátní
Petra k účasti ve Zlatém oříšku doporučila jeho učitelky z Mensy. Rád hraje hry, zkouší hlavolamy a vymýšlí vlastní. Rubikových kostek má celou sbírku. Rád také staví z Lega, navštěvuje vzdělávací a technologická centra v ČR i v zahraničí. Vedle toho hraje také tři roky na klavír. Na flétnu zahraje bez not cokoli, třeba ze svých oblíbených Angry Birds nebo Star Wars. Rád se setkává s dětmi podobných zájmů.

7. Sebastian Cretan, 12 let, hra na pozoun, baryton a klavír, Chodová Planá, Plzeňský kraj
Vítězství v mezinárodní soutěži Pro Bohemia Ostrava 2022 v oboru hra na pozoun, v oboru hra na klavír, sólový koncert na klavír v Rudolfinu v rámci festivalu Dvořákova Praha 2021 s Karlovarským symfonickým orchestrem, sólista festivalu Zlatá Pecka 2022 v rámci koncertu "Talentissimo".
Sebastian chtěl od pěti let hrát na dechový nástroj. Ve třech letech začal na zobcovou flétnu, v devíti dostal první plastový pozoun. K tomu přidal klavír a nedávno ještě baryton (příbuzný nástroj pozounu). Sebastian se rád vyjadřuje hudbou, zkouší i skládat vlastní skladby. Ve volném čase rád běhá s kamarády venku, jeho velkou zálibou jsou traktory. Už několik let jezdí na tábory záchranářů a policistů a pozoun si bere vždy s sebou. Ráno troubí budíček?

Autor: Eva Spáčilová