"Během svého nedlouhého života (zemřel v 58 letech) zasáhl do mnoha oblastí kultury jako všestranně orientovaný umělec: začínal jako recitátor a zpěvák v kabaretu u Bílé labutě, byl ředitelem v pražských kabaretech Červená sedma a Rokoko, působil jako fejetonista, reportér, soudničkář a divadelní kritik. Od dvacátých let minulého stolení zakotvil jako redaktor a později jako šéfredaktor Lidových novin.

Jeho příklon k lidovým formám kultury ovlivnil velkou část jeho tvorby převážně humoristického a satirického rázu, kterou tvoří drobná próza uveřejňovaná v časopisech, povídky, fejetony, humoresky, ale i pohádky. Celá řada povídek vyšla posmrtně a je prakticky veřejnosti neznámá.

Právě na žánr povídky byl tento festivalový pořad zaměřen. Úvodem přivítal návštěvníky ve zcela zaplněné kavárně herec František Kreuzmann, seznámil je s charakteristikou spisovatele, jemuž již od mládí učarovalo prostředí kabaretů, šantánů a cirkusů a přidal i své osobní vyznání vztahu k jeho dílu.

Výběr šesti povídek s atmosférou staré Prahy, z posmrtně vydané knihy Malá skleněná gilotinka, ožil v mistrovském a strhujícím uměleckém přednesu herce Divadla Pod Palmovkou Radka Valenty. Jsou charakteristické optimistickým přístupem ke světu a jemným humorem. Poznáváme v nich Basse jako talentovaného vypravěče vysoké slovní kultury a umělce pohotového postřehu. Radek Valenta četl jednotlivé povídky se silným akcentem na vystižení jejich nálady a charakteru, příběhy v nich ukryté měly v jeho podání spád a udržovaly pozornost návštěvníků, kteří častým smíchem reagovali na působivě vystižené situace a vtipný jazyk.

Atmosféra staré Prahy zachycená v povídkách byla geniálně doplněna písněmi z této doby přímo od Eduarda Basse a jeho současníků, Karla Hašlera a Jiřího Červeného, které za doprovodu akordeonu stylově zazpíval Zdeněk Dočekal.

Tento zábavný festivalový pořad představil E. Basse i jinak, než jako autora známých děl Cirkus Humberto nebo Klapzubovy jedenáctky. Ukázal jej jako mistra krátkých povídek, které psal tak, jako by si s někým povídal a kde jednoduchým jazykem dociluje velkého účinku. Tak jsme prožili krásný večer v milé uvolněné atmosféře, která nás alespoň na chvíli odvedla od chmurných myšlenek na neustávající válečný konflikt na Ukrajině."