Spolek ještě plánuje do krajiny instalovat celkem 5 ks dvoumetrových dubových laviček, z nichž 4 jsou již na svém místě. O lokální výrobu se postarali místní se zkušenostmi s prací se dřevem, o usazení a ošetření ochranným nátěrem spolu s nimi také mnozí dobrovolníci.

Lavičky byly usazeny na místa, která ve veřejné anketě vybírala veřejnost, především občané Krhanic a Prosečnice. Na sociální síti byla zveřejněna mapa s návrhy míst, přičemž se svými návrhy mohli přicházet i sami hlasující. Usazení předcházelo získání souhlasu majitelů pozemků – lavičky jsou jak na pozemcích obce Krhanice či Lesů ČR, tak na soukromých.

Na podporu projektu byl v červenci 2021 uspořádán spolkem Aktivní Krhanice první ročník běžeckého závodu Krhanický kros, jehož trasa vedla právě i místy vhodnými k usazení laviček. Zázemí pro start–cíl závodu a dětské soutěže poskytl TJ Sokol Krhanice a věcné ceny pro vítěze darovali místní podnikatelé (Jarno, Marmela, Mýdlárna Leontýnka). Letos se připravuje druhý ročník a jeho pozměněná trasa povede již kolem nových laviček.

V konci ledna 2021 spustil spolek rovněž kampaň na Darujme. Vynesla částku potřebnou na pořízení informačního panelu k jedné z laviček, která stojí v nově vysazené aleji na historické cestě z Krhanic do Chrástu. Panel bude informovat o významu alejí a vysazování starých ovocných odrůd. O obnovení staré aleje se zasadil rovněž spolek Aktivní Krhanice spolu s dobrovolníky/patrony stromů. Výtěžek z kampaně navíc použije spolek na pořízení další, tedy šesté lavičky do krajiny, pro niž v současné době hledá ve spolupráci s místními místo ideálně v Prosečnici u řeky Sázavy.

Dne 3. dubna proběhl komunitní křest usazených laviček a procházka spojená s úklidem krajiny, které se zúčastnilo přes 30 lidí. Spojení s celorepublikovou akcí Ukliďme Česko vyneslo sesbírání několika pytlů odpadků. Lokálnost a péče o krajinu jsou pro spolek Aktivní Krhanice a jeho aktivity velmi důležité. Lokálně vyrobené lavičky v krajině již vzbudily kladný ohlas. Spolek věří, že budou sloužit místním i pocestným a že budou užívány s respektem.

Autor: Lucie Maršíková